گزارش تصویری/

تصاویر | مسابقات تیر و کمان در تبریز

تصاویر | مسابقات تیر و کمان در تبریز

نصر: بنا به پیشنهاد باشگاه مهر هنرمندان با همکاری هیئت تیراندازی باکمان استان مسابقه ای تیراندازی با کمان با حضوری آقایان و بانوان در محل آکادمی تیر اندازی با کمان مجموعه ورزشی امام علی تبریز برگزار شد.

1403/01/10 - 13:03 - 110786
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار