گزارش تصویری/

تصاویر | جشن بازگشایی مدارس در تبریز

تصاویر | جشن بازگشایی مدارس در تبریز

نصر: جشن متمرکز استانی بازگشایی مدارس با حضور مسئولین کشوری و استانی در محل هنرستان خدیجه کبری(س) آموزش و پرورش ناحیه چهار تبریز برگزار شد.

1402/07/03 - 07:22 - 100121
دانلود


ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار