مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي مطرح کرد:

موفقيت های حاصل شده از همدلي و تعامل بين تشکل های کارگری و کارفرمايی

1398/09/25 - 14:56 - کد خبر: 9574 نسخه چاپی

نصر: مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي گفت: همدلي و تعامل بين تشکل های کارگری و کارفرمايی نشانه رشد منطقي گفتمان فيمابين با اهداف مشترک در جامعه کار و توليد است.

به گزارش نصر، مدير کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در نشست تخصصی با مدير کل، معاونت روابط کار، کارشناسان و نمايندگان تشکل های کارگری و کارفرمايی آذربايجان شرقي با اشاره به نقش تشکل های کارگری و کارفرمايی در موفقيت های بدست آمده افزود: همدلي و تعامل بين تشکل های کارگری و کارفرمايی نشانه رشد منطقي گفتمان فيمابين، مسئوليت پذيري، درک متقابل برای دستيابی به اهداف مشترک در جامعه کار و توليد است.
يزداني ادامه داد: بی شک همه اين موفقيت ها مرهون تلاش ها و همسويی  همه جانبه تمامي ارکان و حوزه های  سازمانی است و ما اين مهم را مديون همراهی و تعامل همه همکاران هستيم.
وی مردم اين خطه از کشور ايران اسلامی را مردمانی فهيم، ولايت مدار و متعصب عنوان کرد و خاطر نشان کرد: همين بس که رهبر فرزانه انقلاب متعلق به اين خطه ولايت پذير و استان بسيار متعصب آذربايجان شرقی است.
مدير کل روابط کار وزارت با تقدير از تلاش های همکاران در هيئت های تشخيص و حل اختلاف  تصريح کرد: متوسط دادخواستهای رسيدگي شده در اين هيئت ها نشان از توان و زحمت هايی بالای  کارشناسان در اين مراجع هست  وی کمترين ميزان نقض آرائ اين هيئت ها در ديوان را نشان از استاندارد بودن و تراز نسبی در بين آراء در مراجع است.
يزدانی در بخش ديگری به اهميت آرای سازشی اشاره نموده و افزود: هر زمان که به سمت سازش و رضايت بين طرفين توجه داشته باشيم هم از حيث مدت زمان رسيدگي و اطاله دادرسي و رضايتمندي هر دو طرف به نتايج شفاف تری می رسيم.
وی از راه اندازی سامانه جامع روابط کار خبر داده و افزود: تلاش برای راه اندازی و بهره برداری کامل از اين سامانه هستيم  و برای تحقق اين هدف تعداد 16 زير سامانه را در سامانه جامع روابط کار با همکاری شرکای اجتماعی و ستاد وزارت بارگذاری نموده ايم و برای ارتقاء ظرفيت پاسخگويي و تسهيل گري در اين بخش به دنبال تقويت اين سامانه هستيم و خدمات تا 70 درصددر زير سامانه بارگذاري خواهد شد تا مسير را براي خدمت و ارائه خدمات دولت فراهم کنيم و بايد با توسعه زير ساخت ها برنامه هاي لازم را براي چالش هاي بعدي پيش بيني شود و اين فرصت بايد به استان ايجاد شود که اقدامات زير ساختي با تبادل خدمات و ضرورت ها انجام گردد.
مدير کل روابط کار وزارت با قدرداني از برنامه ها و اقدامات ارزشمند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذر بايجان شرقي افزود: تشکيل کميته رسيدگی  به واحد های  مشکل دار ، کميته سازشي و رفع موانع توليد و تسهيل گري و استقرار واحد اجراي احکام دادگستري در محل اداره تعاون کار را نشان از اهتمام ويژه و تعامل و همدلي در بين همکاران و تشکل هاي کارگري و کارفرمايي عنوان کرد و از تلاشهاي صورت گرفته در اين راستا قدرداني کرد.
انتهای پیام/
موفقيت های حاصل شده از همدلي و تعامل بين تشکل های کارگری و کارفرمايی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار