خبر/

تقویت رشد تولید از گذرگاه اقتصاد دانش بنیان 

1402/01/27 - 15:16 - کد خبر: 90586 نسخه چاپی

نصر: نصر: استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه رشد تولید از گذرگاه اقتصاد دانش بنیان تقویت می شود، افزود: ظرفیت رشد تولید در ابعاد مختلف در استان وجود دارد و اگر رشد متوازن تولید را به عنوان محور قرار دهیم، رشد تولید در نظام عرضه و تقاضای استان قطعا تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش نصر، عابدین خرم با اشاره به اینکه تشکیل ستاد اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای اصلی توسعه در سال ۱۴۰۱ بود، گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان در سخنان خود به عنوان سال جدید با محوریت مهار تورم اشاره کردند که بدون ارتباط با شعار سال گذشته نیست و زنجیره مکمل برای توسعه اقتصاد کشور است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه علم پایه بودن و فناور کردن دستگاه های استان در سال ۱۴۰۲ از اقدامات اصلی است، افزود: در سیستم های اداری ناکار آمدی وجود دارد و این مشکل را باید با کمک جامعه نخبه استان پایش کرد و عوامل پایین امدن رادمان ها آنها را بررسی شود تا منجر به افزایش بهروری شود.
 وی با اشاره به اینکه شرط ارتقا جایگاه استان در بحث اقتصاد دانش بنیان و مهار تور تداوم اقدامات سال گذشته است، ادامه داد: مهمترین دستاورد با محوریت شعار سال ۱۴۰۱ این بود که تمام بازیگران فناوری را به وحدت و همگرایی رساندیم و نگاه متفرقه و اقدامات جزیره ای حذف شد، چرا که استمرار و مکمل نبودن این همکاری ها سرعت پیشرفت را کم می کند.
وی اضافه کرد: حمایت همه جانبه دولت از اقتصاد دانش بنیان برای تامین نیازهای های تک کشور و همچنین تولید محصول دانش بنیان برای صادرات قابل توجه است.
وی با تاکید بر اینکه رشد تولید از گذرگاه اقتصاد دانش بنیان تقویت می شود، افزود: ظرفیت رشد تولید در ابعاد مختلف در استان وجود دارد و اگر رشد متوازن تولید را به عنوان محور قرار دهیم، رشد تولید در نظام عرضه و تقاضای استان قطعا تاثیر خواهد گذاشت.
 خرم در انتها به لزوم قیمت گذاری اصولی برای مهار تورم اشاره کرد.
انتای پیام/
تقویت رشد تولید از گذرگاه اقتصاد دانش بنیان  گلناز پورنامی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار