مدیر موسسه حسابرسی سازمان قطار شهری تبریز مطرح کرد: 

15 میلیارد تومان، خسارت حادثه قطار شهری تبریز 

1401/08/22 - 14:37 - کد خبر: 80401 نسخه چاپی

نصر: مدیر موسسه حسابرسی سازمان قطار شهری تبریز گفت:  میزان خسارت وارد شده در حادثه متروی تبریز ۱۵میلیارد تومان می باشد، پیمانکار مربوطه از اجرای وظیفه قانونی خود بعد از حادثه سرباز زد و سازمان قطار شهری پیمانکار دیگری را جایگزین کرد. 

به گزارش نصر، دستور جلسه اول امروز جلسه علنی شورای شهر تبریز در رابطه با بررسی گزارش حسابرسی سال های ۹۸و ۹۹ سازمان قطار شهری بود که ابتدا "نادر فضلی زاده" مدیر موسسه حسابرسی ضمن ارائه 
گزارش حسابرسی مستقر سازمان قطار شهری تبریز و حومه قبل از سال ۹۸ و ۹۹ گفت: براساس بررسی های انجام شده در سال مالی، مورد گزارش بر اثر تصادف قطار شهری خروج از ریل خط یک، یکی از واگن ها خسارت دیده و به شرکت بهره برداری قطار شهری تحویل گردیده است، در سال ۹۹ این قطار طی صورت جلسه به شرکت بهره برداری تحویل داده شد. 
وی افزود: هرچند تعدیل حساب ها از این بابت ضرورت دارد اما به دلیل عدم دسترسی به شواهد مربوط به میزان خسارت قابل دریافت از شرکت بیمه گر و عدم احضار نظر مشاور حقوقی سازمان در این خصوص و عدم دریافت تائیدیه شرکت بیمه گر تعیین آثار مالی ناشی از مورد فوق به صورت های مالی مورد گزارش برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد. 
فضلی زاده خبر داد: پرونده تصادف قطار شهری در دادگاه مطرح است، ۲ نفر از شرکت بهره برداری ۲ الی ۳ نفر از سازمان قطار شهری معرفی شده به دادگاه هستند. 
وی با بیان اینکه مسائل اصلاحی در سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار داشت: قطار شهری هیچ گونه بدهی مالیاتی به اداره مالیات ندارد و مشکلی از بابت مالیات نداریم. 
وی با اعلام اینکه میزان خسارت وارد شده در حادثه متروی تبریز ۱۵میلیارد تومان می باشد، گفت: پیمانکار مربوطه از اجرای وظیفه قانونی خود بعد از حادثه سرباز زد و سازمان قطار شهری پیمانکار دیگری را جایگزین کرد.
انتهای پیام/
 15 میلیارد تومان، خسارت حادثه قطار شهری تبریز  محمدرضا اخگرگداز

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار