خبر/

آیین‌نامه اجرایی مالیات برخانه‌های خالی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد

1401/06/08 - 14:07 - کد خبر: 73319 نسخه چاپی

نصر: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات برخانه‌های خالی که براساس قانون بودجه توسط سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شده بود به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، این آیین‌نامه از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش نصر، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی مالیات برخانه‌های خالی را به استناد بند(ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به تصویب رساند. این آیین‌نامه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد شده بود.
با توجه به آیین‌نامه تصویب شده در هیئت وزیران و بر اساس ماده دو، نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین‌نامه، نسبت به مازاد یک 150 میلیارد ریال معادل دو دهم درصد می‌باشد.
متن کامل این آیین‌نامه به شرح زیر است:
ماده 3- مالیات موضوع این آیین‌نامه، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/1/1 مالک دارایی/ دارایی‌های مشمول بوده است.
ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در اجرای جزء (3) بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاههای اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده (169) مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز س ازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ظرف (15) روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.
ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (64) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.
ماده 6- در داراییهای مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هر یک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.
ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از داراییهای مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.
تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت داراییهای مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می‌باشد.
تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن (اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.
ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.
تبصره - واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند.
در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.
ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله زمراج مندرج در ماده (4) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشر ورزش به قیمت روز انها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفت مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازوکار مندرج در تبصره (1) ماده (2) این آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1400 پرداخت نمایند.
 ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال  1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننماینده سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق ر وصول نماید.
ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی صلح و هبه، بدون احرازو اخذ گواهی پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال قطعی واجره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.
تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقة موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.
ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول مالیات متعلقه با اقدامات اجرایی موضوع ماده (11) این آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده (216) قانون خواهد بود.
انتهای پیام/
آیین‌نامه اجرایی مالیات برخانه‌های خالی در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد خبرگزاری تسنیم

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار