سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه داد:

فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته

1401/04/20 - 17:23 - کد خبر: 68209 نسخه چاپی

نصر: سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ذ) اصلاحی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی در ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته کشور به همراه پیشنویس مصوبه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرد.

به گزارش نصر، به موجب بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است سه درصد از درامد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم ان استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود. همچنین به موجب این بند از قانون، آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیئت وزیران می رسد.
علاوه بر این، براساس بند (ذ) اصلاحی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.
براساس بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، تا به میزان ۲۵ درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ۲۰ درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد و فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را به همراه متن پیش نویس مصوبه مربوط جهت بررسی و طرح و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
به موجب پیشنهاد مذکور، محدوده جغرافیایی فعلی دهستان ها و شهرهای (با لحاظ حریم آنها) مندرج در فهرست ارایه شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت­های موضوع این پیشنهاد می باشند و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و یا تغییر نام انها تاثیری در محدوده جغرافیایی مصوب و تداوم اعمال تسهیلات و حمایت­های یاد شده نخواهد داشت.
همچنین فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان های مندرج در فهرست مذکور پرداخت می گردد.
محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول حمایت مندرج در این مصوبه پیشنهادی نبوده و پالایشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، سایر صنایع انرژی بر و معادن درجه یک، دو و سه استخراج سالیانه کانسنگ مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، مشمول معافیت های مورد اشاره در این مصوبه نمی باشند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف خواهد بود با هماهنگی معاونت توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور، مرکز آمار ایران، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرایی، شاخص های تعیین مناطق کمتر توسعه یافته را نهایی نموده و مرکز آمار موظف به جمع آوری داده های مورد نظر در هر دوره پنج ساله آماری گردیده و فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سه ماهه اول پس از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله به روزرسانی می گردد.
گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می کند.
انتهای پیام/
 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته خبرگزاری ایسنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار