رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی تبریز:

آسیب شناسی و ارائه راهکارهای راهبردی مدیریت شهری با رویکرد شناخت اساسی تبریز

1401/04/12 - 10:37 - کد خبر: 67377 نسخه چاپی

نصر: رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی تبریز، با بیان اینکه رویکرد عملیاتی این مرکز بر اساس شناخت تبریز و تشخیص مسائل و نیاز های اساسی آن خواهد بود، گفت: پیش از این، رویکرد پژوهش های شهری بر اساس حل مسائل روزمره برنامه ریزی شده بود.

به گزارش نصر، روح الله رشیدی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز در صحن علنی این شورا، گفت: در این مرکز به بررسی مسائل عمده مدیریت شهری با نگاه و برنامه راهبردی، آسیب شناسی رویکردهای پژوهشی گذشته و هدف گذاری برای اینده، تعیین محور و رویکرد اصلی پژوهش ها و فعالیت ها در چند ناه اخیر پرداخت شد.
وی با اشاره به اینکه برنامه پنج ساله اول که توسط اعضای شورای اسلامی تبریز در دوره گذشته تا سال ۱۴۰۲ اعتبار دارد  و رو به اتمام است، افزود: برنامه ای  راهبردی و عملیاتی شهرداری تبریز برای پنج ساله دوم باید تدوین شود.
وی ادامه داد: رویکرد مرکز پژوهش های شورای اسلامی این کلانشهر بر اساس  شناخت تبریز  و تشخیص مسائل و نیاز های اساسی آن خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی تبریز ادامه داد: پیش از این، رویکرد پژوهش های شهری بر اساس حل مسائل روزمره برنامه ریزی شده بود، اما با رویکرد جدید برنامه ای چندساله برای حل مشکلات شهری مطرح خواهد شد.
وی به فعال سازی کارگروه های تخصصی محورهای پژوهشی مرکز، اشاره کرد و گفت:  این کارگروه ها در ۱۰ محور  اصلی از جمله امکان سنجی استقرار، توسعه یا اصالح سامانه های جامع مدیریت، نظارت و پشتیبان تصمیم گیری، جمع آوری اطالاعات مربوط به وضع موجود یا راستی آزمایی داده های موجود جهت تهیه بانک های اطالاعات مکان مبنا و غیر مکان مبنا با توجه به کمبودهای آماری موجود،ارزیابی وضعیت خدمات و تجهیزات شهری موجود، ارزیابی جایگاه شهر تبریز بر اساس معیار های شهر اسالمی و شاخص های جهانی و... به بررسی، آسیب شناسی و طرح مسئله و راهبرد پرداخت خواهند کرد.
رشیدی با اشاره به اینکه چندین طرح پژوهشی در مرکز پژوهش ها مطالعه شده است که یکی از آن ها اجرا شده است، افزود:  در طول این مدت در مرکز پژوهش ها ۳۰ نشست تخصصی اجرا و در چهار جلسه فعالیت های آموزشی برای کارکنان شهرداری انجام شده است.

مرکز پژوهش ها باید بازوی فکری برای مدیریت شهری باشد
این گزارش می افزاید، فریدون بابایی اقدم، با اشاره به نقش مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز در تصمیم سازی موثر اعضا شورای این کلانشهر برای توسعه تبریز، گفت: برای مثال در حوزه حفظ فضای سبز و توسعه آن چه کارهایی باید انجام داهیم و چرا در این خصوص موفق عمل نشده است.
وی با بیان اینکه این موضوع باید در مرکز پژوهش ها ریل گذاری شود، افزود: وضعیت فضای سبز تبریز نیاز به نگاه کارشناسی، قضاوت و تحلیل کارشناسان و متخصصان دارد و عملکرد سازمان سیما منظر باید بررسی شود.
این عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ادامه داد: اخیرا در فضای مجازی خشک شدن درخت های عینالی منتشر شده است، قطعا در حوزه نگهداری فضای سبز باید پاسخگو باشیم باید در این موارد هم پروژه هایی تعریف شوند و در این رابطه مطالعه شود که به شهرداری هم کمک کرده باشد.
انتهای پیام/
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای راهبردی مدیریت شهری با رویکرد شناخت اساسی تبریز گلناز پورنامی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار