دبیر شورای شهر تبریز با اشاره به آیین نامه داخلی شورا مطرح کرد:

برخی اعضای شورا غیبتشان از حد مجاز گذاشته است / غیبت بیش از حد قانونی برخی از اعضای شورا 

1401/04/05 - 17:29 - کد خبر: 66732 نسخه چاپی

نصر: عضو شورای شهر تبریز گفت: برخی از اعضا این قانون را رد کرده اند و نیاز است ریاست شورا برای طرح این موضوع را جهت بررسی در صحن قرار دهد. 

به گزارش نصر، "احد صادقی" در گفتگو با نصر در واکنش به غیبت برخی از اعضای شورای شهر گفت: در آیین نامه داخلی برای مرخصی و غیبت اعضای شورای شهر تدابیری شده است.
وی ادامه داد: هر عضو اگر بصورت متوالی 6 جلسه و غیرمتوالی 12 جلسه غیبت داشته باشد باید در صحن علنی شورا تصمیم گیری شود.
صادقی گفت: در خصوص مرخصی گرفتن نیز باید با اطلاع قبلی رئیس شورا صورت بگیرد، اما موجه یا غیرموجه بودن نیازمند بررسی در صحن علنی بوده و نهایتا پس از بررسی موجه یا غیبت محسوب و اعلام می گردد. 
وی با تاکید بر اینکه برخی از اعضای شورای شهر تبریز این قانون را رد کرده و غیبتشان بیش از حد قانونی است، تشریح کرد: برخی از اعضا این قانون را رد کرده اند و نیاز است ریاست شورا برای طرح این موضوع را جهت بررسی در صحن قرار دهد. 
وی در پایان در رابطه با جلسات کمیسیون های شورا خاطر نشان کرد: جلسات کمیسیون ها نیز از قانون غیبت مستثنی نیست.
انتهای پیام/
برخی اعضای شورا غیبتشان از حد مجاز گذاشته است / غیبت بیش از حد قانونی برخی از اعضای شورا  محمدرضا اخگرگداز

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار