مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد:

مدیران وزارت کار زیر تیغ نظارت/ صفر تا صد ساز و کار نظارت و ارزیابی مستمر مدیران

1401/03/14 - 15:37 - کد خبر: 64562 نسخه چاپی

نصر: مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه در آستانه تحول ارزیابی مدیران با به کارگیری مولفه‌ها و سنجه‌های مدیریت انقلابی در نظام مستمر ارزیابی مدیران، قرار دارد.

به گزارش نصر، مهری طالبی دارستانی روز شنبه از تشکیل کمیته‌های ارزیابی مدیران وزارتخانه و شرکتهای تابعه خبر داد و گفت: از آن‌جایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تحول و رقم زدن فصلی نو از خدمت‌رسانی به عموم مردم است با تمرکز بر مدیریت بهینه، کارآمد و معتقد به اصول و مبانی انقلاب اسلامی سیستمی یکپارچه جهت ارزیابی مدیران فعلی اعم از منصوبان جدید و مدیران ابقا شده، طراحی شده و در دست اجرا است.
طالبی افزود: در این شیوه، ارزیابی ذیل مدل مفهومی زیست بوم فسادستیزی طرح‌ریزی شده است و ارزیابی منصوبان جدید به صورت ویژه در وزارتخانه و توابع آن در دستور کار قرار دارد؛ همچنین عوامل محدودکننده فساد و تقویت کننده سلامت عملکردی در واحدهای اداری و بنگاه‌ها شناسایی و در تعریف و تدوین شاخص‌های ارزیابی مدیران در دو مدل مجزا لحاظ شده است. 
وی ادامه داد: محورهای ارزیابی مدیران با نگاه انقلابی، شامل فسادستیزی، عدالت‌محوری، قانون‌مندی، مردم‌داری، کارآمدی و انقلابی‌گری است که در نظام مستمر ارزیابی مدیران ستادی، صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه مدنظر قرار می‌گیرند و با روش‌های خودارزیابی، بررسی مستندات، مصاحبه با همکاران و مراجعان، بازرسی میدانی و محیطی به صورت سرزده و ادواری، صورت می‌پذیرد. 
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کار در ادامه گفت: هر محور با چند شاخص و هر شاخص با چند سنجه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به این صورت خواهد بود که فراتر از انتظارات، انتظارات را برآورد می‌کند، انتظارات را تا حدی برآورد می‌کند، انتظارات را برآورد نمی‌کند، برخلاف انتظارات عمل می‌کند.
طالبی دارستانی با تبیین محورهای هر بخش گفت: محورهای فسادستیزی شامل شاخص‌های کلی التزام به قوانین، شفافیت و پاسخ‌گویی، ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب، اطلاع‌رسانی، بسط فرهنگ ضد فساد و مقابله با فساد، تخصصی و کارشناسی بودن تصمیم‌ها و استفاده از فناوری اطلاعات است و محورهای انقلابی‌گری شامل شاخص‌های رفتاری، گفتاری و بینشی ناظر به احساسات، انگیزه و رفتار انقلابی و محورهای کارآمدی دارای شاخص‌های شرایط فردی، شناخت گلوگاه ها و فرآیندها، شیوه‌های نوین اعمال مدیریت و نتایج و دستاوردهای عملکردی هستند. 
وی تاکید کرد: همانطور که عنوان شد هر شاخص با چند سنجه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به عنوان مثال شاخص شفافیت و پاسخگویی از محور فسادستیزی با سنجه‌های اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص فعالیت‌ اداری، مشخص بودن فرآیندهای کاری و پاسخگویی به مدیران بالاسری سنجیده و نمره‌دهی خواهد شد.
مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کار اظهار داشت: در این امر علاوه بر سیستم ارزیابی یکپارچه مدیران وزارتی در تمامی سطوح، درباره ارزیابی مدیران هلدینگها و شرکت‌ها نیز هیات امنای تامین اجتماعی به ریاست عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش سیاست‌گذاری در خصوص تعیین‌محورها، شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی را برای کمیته ارزیابی مدیران بر عهده دارد.
وی در پایان گفت: در این زمینه چهار روش ارزیابی به طور کامل و در بازه زمانی تعیین شده برای مدیران یا گزینه‌های مدیریتی مشخص، انجام می‌شود و در نهایت خروجی هر بخش از روش‌های ارزیابی به دفتر بارزرسی و ارزیابی عملکرد یا هیات امنا ارسال شده و جمع‌بندی در خصوص هر مورد منجر به اقدامات تشویقی و یا تنبیهی خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیران وزارت کار زیر تیغ نظارت/ صفر تا صد ساز و کار نظارت و ارزیابی مستمر مدیران خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار