/اطلاع رسانی/ مدیرعامل تولیدات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" عنوان کرد:

نبود ثبات اقتصادی و ارزی اصلی ترین چالش پیش روی تولید کنندگان

1398/08/18 - 12:37 - کد خبر: 5955 نسخه چاپی

نصر: مدیر عامل سیم و کابل "تبریز هادی" گفت: نبود ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید کنندگان می باشد که این چالش باعث می شود تولید کنندگان از مسیر هدف خود دور باشند.

به گزارش نصر، کاظم صراف مدیر عامل سیم و کابل "تبریز هادی" در گفتگو با نصر درخصوص فعالیت های این مجموعه گفت: کارخانه سیم و کابل "تبریز هادی" بعد از انقلاب اسلامی اولین کارخانه سیم و کابل در شمال غرب کشور است که از سال 1374 با هدف تولید انواع سیم و کابل برای برطرف کردن نیازهای داخل و رقابت با بازار جهانی شروع به فعالیت کرد.

وی ادامه داد: در اولیــن ســال فعالیت مجموعه توانسیتم ماشــین آلات تولید را نصــب و بــه بهــره بــرداری برســانیم و بــه علــت توجــه مدیریت به کیفیــت کالا از ابتــدا همــه محصــولات خــود را مطابق اســتانداردهای ملــی و جهانی تولیــد و عرضــه نمــوده کــه در ایــن راســتا بــا پیــاده ســازی سیســتم های مدیریــت موفــق بــه اخــذ گواهینامــه هــای کیفیــت و ایمنــی ISO از کشــور آلمــان گردیــد بطوریکــه در کمتریــن زمــان توانســت بیشــتر مشــتریان خــود را از متخصصیــن و کارشناســان ایــن صنعــت داشــته باشــد.

صراف اذعان داشت: قسمت آر اند دی (R&video;D) کارخانه با مدیریت نیروهای انسانی متخصص و تحصیل کرده پشتیبانی شده که این نکته نظر بیشتر مشتریان را جلب کرد.

مدیرعامل سیم و کابــل "تبریــز هــادی" ادامه داد: در این مجموعه امروز توانسته ایم تولیدات خود را به 250 نوع برسانیم.

وی به میزان تولیدات مجموعه اشاره کرد و گفت: میزان تولیدات سالانه بیش از 800 تن سیم مسی روپوشدار و 200 تن کابل آلومینیومی می باشد.

صراف ادامه داد: سیم های افشان، سیم های میله ای تک لا، سیم های بند تخت کابل های افشان، کابل های افشان ساده و شیلد دار، کابل کنترل گرد و تخت و انواع سیم های شبکه و ... برخی از تولیدات این مجموعه می باشد.

وی درخصوص میزان تولیدات روزانه مجموعه گفت: ظرفیت تولید کارخانه با توجه به درخواست مشتریان قابل تغییر است و مجموعه این توانایی را دارد که همه مشتریان را در داخل کشور راضی نگه دارد.

صراف درخصوص صادرات سیم و کابــل "تبریــز هــادی" گفت: این مجوعه به صورت غیر مستقیم به کشور های عراق و آذربایجان صادرات خود را انجام می دهد.

وی به میزان اشتغال زایی مجموعه اشاره کرد و گفت: میزان اشتغال مجموعه به صورت مستقیم 50 الی 60 نفر و حدود 350 نفر به صورت غیر مستقیم با این مجموعه در ارتباط می باشند.

مدیر عامل سیم و کابل "تبریز هادی" با اشاره به چالش های تولید اذعان داشت: نبود ثبات اقتصادی و ارزی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی تولید کنندگان می باشد که این چالش باعث می شود تولید کنندگان از مسیر هدف خود دور باشند.

وی ادامه داد: این چالش اساسی باعث می شود بیشتر اهداف معین برای سیر صعودی وضعیت کارخانه با کندی پیش رود و از طرفی نمی توان با خرید دستگاه های روز دنیا محصولات و تولیدات را با کیفیت بازار جهانی ارائه کرد.

صراف خاطرنشان کرد: چالش اساسی دیگر برای این مجموعه سرمایه گذاری افزوده است.

مدیرعامل سیم و کابــل "تبریــز هــادی" در ادامه به کم لطفی وزرات صنایع و معادن در خصوص معرفی محصولات داخلی به مشتریان و جلوگیری از واردات محصولات تولید داخل اشاره کرد و گفت: باید مسئولین وزرات برای شناساندن و معرفی کردن محصولات داخلی بیشتر تلاش کنند تا مشتریانی که بدون اطلاع از تولیدات با کیفیت داخلی به واردات محصولات کم کیفیت خارجی اقدام می کنند جلوگیری شود.

وی در پایان به انتخاب شدن این واحد به عنوان واحد نمونه کیفی از سوی اداره کل استاندارد اشاره کرد و گفت: ما از اول برای تولید محصولات با کیفیت تلاش فراوان کرده ایم و امروز شاهد به ثمر رسیدن این تلاش می باشیمو خدا را بسیار شاکر می باشیم، این واحد بسیار کم اتفاق افتاده است که جنس برگشتی از سوی مشتریان را داشته باشد و این بر اعتماد مشتریان ما افزود است.

انتهای پیام/

نبود ثبات اقتصادی و ارزی اصلی ترین چالش پیش روی تولید کنندگان نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار