بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛

دمای تورم استان‌ها در ابتدای پاییز

1398/08/14 - 10:00 - کد خبر: 5646 نسخه چاپی

نصر: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مهرماه سال جاری استان کرمان با ثبت رقم ۴/ ۳ درصد بیشترین تورم ماهانه استانی را ثبت کرده و کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۲/ ۰ درصد بوده است.

به گزارش نصر به نقل از دنیای اقتصاد، در نخستین ماه پاییز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در استان ایلام با ثبت رقم ۷/ ۳۴ درصد گزارش شده و کمترین رقم نیز مربوط به استان آذربایجان غربی با سطح رقم ۱/ ۲۲ درصد بوده است.

 

کرمان در صدر تورم ماهانه

مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف‌کننده را به تفکیک استان‌های کشور در مهرماه سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است. بر اساس این گزارش در مهرماه سال جاری رقم شاخص کل برای خانوارهای کشور به سطح ۹/ ۱۸۴ رسیده است.

بنابراین نرخ تورم ماهانه کل کشور در نخستین ماه پاییز به میزان ۷/ ۱ درصد بوده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان بوده است که نرخ تورم ماهانه در این استان به ۴/ ۳ درصد می‌رسد. پس از آن، تهران با تورم ماهانه ۲/ ۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین استان هرمزگان با ثبت رقم ۶/ ۲ درصد در رتبه سوم قرار دارد. این سه استان پرتورم کشور در مهرماه بودند که عمدتا محروم یا پولدار نبودند. کمترین تورم ماهانه در مهر ماه نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد بوده که به میزان ۲/ ۰ درصد از سطح تورم آن کاسته شده است. استان بوشهر با تورم منفی ۱/ ۰ درصد در رتبه دوم کمترین تورم‌ها قرار دارد. همچنین تورم استان خوزستان نیز معادل صفر درصد گزارش شده و از این حیث در رتبه سوم قرار دارد.

 

بیشترین تورم خوراکی در هرمزگان

 نکته قابل توجه این است که در گزارش مرکز آمار ایران، تفکیکی میان تورم ماهانه گروه‌های خوراکی و غیرخوراکی ایجاد شده است. در بخش کالاهای خوراکی در مهرماه سال جاری بیشترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با نرخ ۷/ ۲ درصد بوده است.

این رقم بسیار جالب است، زیرا در سایر استان‌ها اغلب تورم ماهانه خوراکی‌ها منفی ثبت شده یا اینکه زیر یک درصد بوده است. بیشترین تورم منفی خوراکی‌ها نیز در مهرماه مربوط به استان بوشهر با رقم منفی ۸/ ۲ درصد بوده است.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که در بخش غیرخوراکی و خدمات بیشترین افزایش قیمت ماهانه در مهرماه در استان کرمان با رقم ۱/ ۵ درصد گزارش شده است که یک رقم قابل‌توجه است.

به نظر می‌رسد که افزایش قیمت خدمات یا سوخت در این استان اثر قابل توجهی در هزینه‌ها داشته است. چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد با ثبت رقم ۲/ ۱ درصد نیز کمترین نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی را ثبت کردند.

 

تورم بالای نقطه به نقطه در غرب

مرکز آمار ایران علاوه بر تورم ماهانه، تغییرات تورم نقطه به نقطه را نیز در استان‌ها ارائه کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه به رقم ۳/ ۲۸ درصد رسیده است. دو استان غربی کشور، صدرنشین تورم نقطه به نقطه در مهرماه بودند.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام است که نرخ تورم نقطه به نقطه در این استان در سطح ۳۴ درصد گزارش شده است.

پس از آن لرستان نیز با ثبت رقم ۵/ ۳۳ درصد در رتبه دوم قرار دارد.از سوی دیگر، استان یزد نیز با ثبت رقم ۳/ ۳۲ درصد سومین استان از نظر بیشترین تورم نقطه به نقطه است.

در سوی دیگر جدول نرخ تورم نقطه به نقطه استان آذربایجان غربی قرار دارد که در مهرماه این رقم ۱/ ۲۲ درصد ثبت شده است. بنابراین اختلاف تورم نقطه به نقطه میان کمترین و بیشترین استان حدود ۱۲ واحد درصد گزارش شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در تمام استان‌ها به یک شکل نبوده و برخی از استان‌ها آسیب پذیری کمتری نسبت به افزایش قیمت تورم داشته‌اند. شاید این موضوع، می‌تواند مبنای سیاست‌های متفاوت پولی در استان‌های مختلف نیز باشد، به نوعی که بر برخی سیاست‌های کنترل تورم، در استان‌های با تورم بالا بیشتر تاکید شود.

 

رصد تورم نقطه به نقطه گروه‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها نیز در مهرماه در استان‌های کشور متفاوت بوده است. به‌عنوان مثال، در بخش خوراکی‌ها بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به استان یزد است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این استان ۷/ ۳۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، استان آذربایجان غربی نیز دارای تورم خوراکی ۲۲ درصدی بوده و کمترین سطح از تورم را در این استان داشته است. سایر استان‌ها نیز در این بازه قرار داشته‌اند.

نکته قابل توجه این است که اختلاف تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها نیز در سطح حدود ۱۶ واحد درصدی قرار دارد و نشان می‌دهد که این تورم در استان‌های مختلف، متفاوت است.  از سوی دیگر، در بخش غیرخوراکی‌ها نیز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان است که این رقم در سطح ۶/ ۳۳ درصد قرار دارد. از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم غیرخوراکی‌ها نیز در استان سیستان و بلوچستان گزارش شده که رقم آن ۵/ ۲۱ درصد است.

 

تورم خانوار شهری و روستایی

مرکز آمار ایران تورم استانی را نیز براساس خانوارهای شهری و روستایی گزارش کرده است. بر اساس آمارهای این گزارش نرخ تورم ماهانه شهری در مهرماه در سطح ۹/ ۱ درصد بوده است.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کرمان با ۷/ ۳ درصد بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر در سطح منفی ۳/ ۰ درصد است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل که معرف نرخ تورم است، برای خانوارهای شهری نیز ۳/ ۲۸ درصد ثبت شده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام معادل ۳۴ درصد گزارش شده است. این در حالی است که کمترین میزان آن نیز مربوط به استان آذربایجان غربی در سطح ۲۳ درصد است. 

در مهرماه سال ۱۳۹۸ نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی به میزان ۸/ ۰ درصد ثبت شده است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان اصفهان با رقم ۶/ ۲ درصد بوده و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ثبت رقم منفی ۸/ ۰ درصد بوده است.

همچنین بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی در مهرماه به میزان ۵/ ۲۸ درصد گزارش شده است. در بین استان‌ها نیز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام در سطح ۷/ ۳۷ درصد و کمترین آن نیز مربوط به استان سیستان و بلوچستان در سطح ۶/ ۱۹ درصد است.

انتهای پیام/

دمای تورم استان‌ها در ابتدای پاییز نصر


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار