مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی انتقاد کرد:

عدم تناسب بودجه فرهنگی با تغییر ساختار حوزه فرهنگ و هنر

1400/07/16 - 14:00 - کد خبر: 52079 نسخه چاپی

نصر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در سالیان اخیر بودجه فرهنگی کشور متناسب با تغییر ساختار حوزه فرهنگ، هنر و رسانه تغییر نکرده است.

به گزارش نصر، سیدقاسم ناظمی، روز جمعه در گفت و گویی با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار بودجه فرهنگی کشور، افزود: حوزه فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به سال ها و دهه های قبل به جهت ساختاری شاهد تغییرات اساسی بوده ولی قوانین بودجه ریزی و برنامه ریزی متناسب با آن تغییر نداشته و معیوب است و این کار موجب شده تا دوباره کاری و احیانا بی قانونی در این حوزه روی دهد.
وی با بیان اینکه حوزه فرهنگ و هنر به شدت حوزه کیفی است، اظهار داشت: نبود آمایش سرزمین در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از آسیب های این حوزه است چراکه برخی از مناطق مختلف کشور در حوزه فرهنگ و هنر دارای مزیت های نسبی بوده و برخی رشته های فرهنگی و هنری در آن ها ریشه دارتر هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: سیاست گذاران و برنامه ریزان باید در سیاست گذاری و برنامه ریزی های خود به مزیت های نسبی مناطق مختلف جدی تر توجه کنند و در این مناطق در کنار توجه به سایر رشته های فرهنگی و هنری، مزیت های نسبی را در اولویت قرار دهند.
ناظمی، ادامه داد: در استان هایی که از لحاظ سرمایه اجتماعی برخی حوزه های فرهنگی و هنری از جایگاه غنی و ویژه ای برخوردارند باید نسبت به سایر حوزه ها مورد توجه قرار گیرند و در کشورهای پیشرفته نیز روال کار شناسایی و کشف مزیت های نسبی و توجه بیشتر به آن هاست.
وی با اشاره به اینکه کشور ما از خیلی جهات دارای مزیت های نسبی زیادی در حوزه های تاریخ، تمدن و فرهنگ و هنر است، یادآوری کرد: گردشگری تاریخی و فرهنگی از جمله مزیت های کشور ما بوده که می تواند بیشتر از گردشگری علمی و سلامت، گردشگران خارجی را جذب کند ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه پنج درصد کل بودجه کشور به حوزه فرهنگ و هنر اختصاص دارد، گفت: این بودجه شامل بودجه های جاری و عمرانی بوده و با آن نمی توان حوزه فرهنگ و هنر را توسعه داد.
ناظمی، افزود: با نگاه پنج درصدی به حوزه فرهنگ و هنر باید توقع پنج درصد نیز از این حوزه داشت و با این بودجه نمی توان چنان فعالیتی کرد که توجه مخاطب عمومی داخلی از فرهنگ بیگانه به فرهنگ خودی جلب شود.
انتهای پیام/
عدم تناسب بودجه فرهنگی با تغییر ساختار حوزه فرهنگ و هنر خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار