رییس کمیسیون تحقیق و نظارت هشدار داد:

روال غلط جذب نیرو در شهرداری تبریز

1400/06/28 - 11:14 - کد خبر: 51066 نسخه چاپی

نصر: عضو شورای شهر تبریز گفت: تصویب شد تمام کسانی که در 1400 تا روز ورود شورای ششم ازبیرون وارد سیستم شهرداری شده اند، حداقل حقوق مصوب اداره کار را بدهیم و به خودشان اطلاع بدهیم که پایان سال با این ها تسویه خواهد شد؛ با این کار، روال غلط شهرداری به پایان خواهد رسید.

به گزارش نصر "روح الله دهقان نژاد" در جلسه علنی شورای شهر ضمن ارائه گزارش کمیسیون، گفت: یکی از ادارات شخصی تعداد زیادی نیروی انسانی وارد شهرداری کرده است که اگر خدایی نکرده یکی از اقوام آنها فوت کند تمامی نفرات سیاهپوش می شود، اگر یک کار خیری داشته باشند همه اداره باید مرخصی بگیرند!
وی ادامه داد: در بحث نیروی انسانی در شهرداری برخی کار ها انجام می شود.
وی اضافه کرد: موضوعات در این رابطه بررسی شده است و اگر به اینها بگوییم نیایید، به اداره کار می‌روند و شکایت می کنند، اینها قانونی خلاف کرده اند!
وی گفت: تصویب شد تمام کسانی که در 1400 تا روز ورود شورای ششم ازبیرون وارد سیستم شهرداری شده اند، حداقل حقوق مصوب اداره کار را بدهیم و به خودشان اطلاع بدهیم که پایان سال با این ها تسویه خواهد شد؛ با این کار، روال غلط شهرداری به پایان خواهد رسید.
انتهای پیام/
 روال غلط جذب نیرو در شهرداری تبریز محمدرضا اخگرگداز

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار