رییس دانشگاه ارومیه؛

۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد

1400/05/02 - 12:42 - کد خبر: 47887 نسخه چاپی

نصر: رییس دانشگاه ارومیه گفت: ۴۰ رشته تحصیلی طی هشت سال گذشته به جمع رشته‌های این دانشگاه اضافه شده است.

به گزارش نصر، رحیم حب نقی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۲، تعداد رشته‌های تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاه ارومیه به ۲۶۲ رشته می‌رسید، افزود: هم اکنون این تعدادبه ۳۰۲ رشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد رشته‌های کارشناسی از ۶۲ رشته در سال ۹۲ به ۷۸ رشته افزایش یافته است، افزود:  تعداد رشته در مقطع کارشناسی ارشد نیز از ۱۲۴ رشته به ۱۴۳ رشته و تعداد گرایش‌های مقطع دکترا هم از ۷۶ مورد در سال ۹۲ به ۸۱ رشته افزایش یافته است.
وی همچنین با اعلام اینکه طی هشت سال گذشته نسبت دانشجو به استاد در دانشگاه ارومیه بهبود یافته است، ادامه داد: تا سال ۱۳۹۲ نسبت دانشجو به استاد در این دانشگاه ۳۷.۲ بود که هم اکنون این میزان بهبود یافته و به نسبت ۲۳.۶ رسیده است.
رییس دانشگاه ارومیه به افزایش تعداد هیات علمی‌های این دانشگاه نیز اشاره کرد و اعلام داشت: این تعداد از ۴۴۰ نفر به ۵۰۸ نفر افزایش یافته است.
وی همچنین در رابطه با کاهش پذیرش دانشجو در این دانشگاه گفت: در سال ۱۳۹۲ تعداد دانشجوی در حال تحصیل در این دانشگاه بیش از ۱۶ هزار و ۳۹۰ نفر بود که هم اکنون این میزان به ۱۲ هزار دانشجو کاهش یافته است که همین موضوع در ارتقاء سطح کیفی آموزش موثر بوده است.
وی با اشاره به تشکیل اداره سرپرستی دانشجویان خارجی در دانشگاه ارومیه، بیان کرد: پس از تشکیل این اداره ۲۹۱ دانشجوی خارجی جذب  و ۲۹ نفر نیز فارغ التحصیل شدند.
حب نقی در رابطه با برگزاری کلاس‌های آموزشی هوشمند نیز گفت: سـامانه آمـوزش الکترونیکـی و کلاس‌های هوشـمند دانشـگاه از اوایـل سـال ۱۳۹۹ راه انـدازی شـد و طـی آن اسـاتید و دانشـجویان دانشـگاه از امکانـات سـامانه همچون بارگـذاری بیـش از ۶۴ هـزار فایـل بـه عنـوان پیوسـت و برگـزاری بیـش از ۴۰ هـزار کلاس آنلاین در طـی دو تـرم بهـره منـد شـدند.
وی همچنین از برگزاری دوره‌های مختلف تخصصی زبان برای دانشجویان مقطع دکتری اشاره کرد و اظهار داشت: این دوره‌ها در راسـتای تقویـت بنیـه زبـان انگلیسـی دانشـجویان دکتـرا و ارتقـای سـطح آگاهـی آنـان برگزار شده است.
رییس دانشگاه ارومیه از راه اندازی هفت سامانه‌ جدید جهت پیشبرد اهداف آموزشی در این دانشگاه طی هشت سال گذشته خبرداد و بیان کرد: دانشـگاه ارومیـه تـا سـال ۹۲ بـرای اجـرای برنامه‌هـای آموزشـی خـود تنهـا متکـی بـه یـک سـامانه یعنـی سـامانه آموزشـی سـما بـود امـا از سـال ۹۲ بـرای تسـهیل رونـد آموزشـی و حمایـت از اسـاتید و دانشـجویان جهـت ثبـت سـریع اطلاعات، سامانه‌های ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید، بررسی پرونده‌های ارتقای اعضای هیات علمی، مدیریت ابلاغ‌های آموزشی و حق التدریس، سامانه بایگانی الکترونیک پرونده‌های دانشجویان، سامانه مدیریت تحصیالت تکمیلی،  برنامه جامع موبایل استاد موسوم به استادیارسیستم حضور و غیاب آنالین و سامانه مدیریت درخواست‌های دانشجویی و سامانه آموزشی هم آوا راه اندازی شد.
وی همچنین در رابطه با افزایش جذب دانشجویان استعدادهای درخشان در دانشگاه ارومیه طی هشت سال گذشته، گفت: طی این مدت ۶۹۵ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۴۴ نفر دانشجوی دکتری از استعدادهای درخشان به این دانشگاه جذب شد.
رییس دانشگاه ارومیه با اعلام اینکه این دانشگاه در جمع ۳۶ مرکز آموزش عالی برتر کشور در نظام رتبه‌بندی بین المللی موسوم به "لایدن" حضور یافته است، توضیح داد:  نظام رتبه‌بندی دانشگاهی لایدن (CWTS Leiden Ranking) از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است که ملاک ورود به آن، عملکرد یا تاثیرگذاری علمی دانشگاه‌ها بر اساس گزارش پایگاه استنادی Web of Science است و درخواست یا داده‌های خوداظهاری دانشگاه‌ها در ورود به آن هیچگونه نقشی ندارد که در این رابطه جایگاه دانشگاه ارومیه ۶۶ رتبه افزایش یافته است.
دانشگاه ارومیه از جمله دانشگاه های مطرح کشور به شمار می رود که نزدیک به ۲۰ هزار نفر دانشجو در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی دارد.
انتهای پیام/
۴۰ رشته تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه راه‌اندازی شد خبرگزاری ایرنا

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار