یادداشت/

شهردار انتخابی مردم یا انتصابی مافیای شهر!

1400/03/22 - 19:00 - کد خبر: 45518 نسخه چاپی

نصر: شورای شهر حکم هئیت دولت را برای شهر دارد و شهردار نیز حکم رئیسجمهور شهر را، بنابراین انتخاب شهردار توانمند و اصلح اصلیترین وظیفه شوراهای شهر است.

حمید شاهوردی شهردار سابق منطقه 9 تبریز و کارشناس مسایل شهری گفت: شهردار مسئولیت اصلی اداره امور شهر را برعهده دارد که انتخابی حساس و سرنوشتساز برای شهر و شهروندان بهحساب میآید و ضروری است که اعضاء شورای
شهر به دور از سیاستزدگی و منافع جناحی و یا شخصی با دقت شایسته ترین فرد را برای این سمت برگزینند.
انتخابی که چهارسال از سرنوشت شهر و مدیریت آن در عرصههای مختلف را رقم میزند و هرچه فرد انتخابی بهعنوان شهردار از دانش و تخصص بیشتری در زمینه مدیریت شهری برخودار باشد و در عین حال هم فردی متعهد و دلسوز و پاكدست باشد، میتوان گفت که دروازههای توسعه و پیشرفت بیشتر به روی شهر و مردم آن باز میشود و در نتیجه شهروندان هم شاهد بهبود کیفیت زندگی شهری و افزایش رفاه و آبادانی شهر خواهند
وی در ادامه افزود: قانون برای شورای شهر نقش و کارکرد پارلمان محلی را در نظر گرفته و در واقع اعضاء شورا نمایندگان مردم هستند که علاوه بر انتخاب شهردار وظیفه نظارت بر عملکرد او را هم برعهده دارند. اگر امروز مردم تبریز از عملکرد شوراهای قبلی شهر رضایت خاطر ندارند یکی از دلایل آن انتخاب شهردارانی نامناسب و ناکارآمد است، البته به اعتقاد من انتخاب یک شهردار خوب تنها یکی از عوامل مهم موفقیت مدیریت شهریست نه همهی عوامل، اما این تصمیم آنچنان سرنوشتساز است که پس از چهارسال عملکرد شورا را با شهردار منتخب آن میسنجند. متاسفانه در طی ادوار قبلی شاهد آن بودیم که شهرداران تبریز نه براساس تخصص و صلاحیتشان که با زدوبندهای پشت پرده و لابیهای سیاسی بر شهر تحمیل شدهاند و عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول شوراهای شهر موجب استمرار این وضعیت نامطلوب شده است.
شاهوردی در پایان افزود: تا زمانی که تکلیف شهردار تبریز نه در شورا که قبل از انتخابات و با زدوبندهای باندهای قدرت و ثروت شهر مشخص میشود، نمیشود به انتخاب شهردار مناسب امید بست! نکته اینجاست که ما اگر در پی انتخاب یک شهردار خوب برای تبریز
هستیم، باید قدم اول را محکم برداریم و نگذاریم با چینش از پیش تعیینشده شورا، این گروه های ذینفع شهردار انتصابیشان را به ما تحمیل کنند.

به قلم: حمید شاهوردی؛ کاندیدای انتخابات شورای اسلانی شهر تبریز (کد انتخاباتی: ۱۶۹۷)
انتهای پیام/
شهردار انتخابی مردم یا انتصابی مافیای شهر! نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار