یادداشت/

واقعیت های پنهانِ یک شایعه / کیفیت اینترنت آذربایجان شرقی مطلوب است اما...

1399/09/02 - 16:35 - کد خبر: 32363 نسخه چاپی

نصر: طی روزهای گذشته گزارشی با عنوان وضعیت کیفیت اینترنت ایران از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سر فصل ایران در مسیر هوشمندی در شش‌ماهه اول سال ۹۹ از سمت منتشر شد.

از لحظه انتشار این گزارش در وب سایت رسمی همین سازمان، مدیران مسئول حوزه ICT، فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری و خبرگزاری های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در سطح کشور به نقد و بررسی وضعیت استان خود پرداختند تا با ارتقا نقاط قوت و ارائه راهکارهایی برای رفع نقاط ضعف، جایگاه استان خود را بالا ببرند.
در حالی که جایگاه نامطلوب آذربایجان شرقی در بین استان های دیگر مشخص شد و آمار ارقام نشان از پایین بود ضریب نفوذ اینترنت و کیفیت بهره مندی از آن در استان می دهد، پایین بودن کیفیت اینترنت استان، در مصاحبه ای که یکی از مدیران استانی در شبکه تلوزیونی یک شایعه قلمداد شد و گفته شد که خبر منتشر شده یک برداشت اشتباه و غیر تخصصی بوده است!
این در حالی است که در گزارش مفصل و ۲۴۹ صفحه ای که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پارامترهایی از جمله شاخص‌های سنجش کیفیت، تجربه مشتری، ضریب نفوذ و وضعیت آماری پهن باند کشور بررسی شده است و همچنین  سیسـتم هـای یکپارچـه و کارآمـد جهـت کنتـرل کیفیـت سـرویس (QoS) و کیفیـت تجربـه (QoE) بـر اسـاس اسـتاندارد
هـای موجـود ذکر شده است تا آمار کاملـی از وضعیـت اینترنـت کشـور ارائه شود، هدف انتشار از این گزارش نیز افزایش نظـارت و پایـش مسـتمر کیفیـت اینترنـت و ایجـاد شـفافیت، در مسـیر بهبـود وضعیت اینترنت استان ها است.
همچنین، در پی انتشار این آمار ارقام، آژانس خبری تحلیلی نصر به بررسی چند جانبه عوامل موثر در جایگاه نه چندان مطلوب استان و پارامترهای در میزان ضریب نفوذ اینترنت و کیفیت از بهرمندی آن در سطح کشور پرداخت.
این آژانس خبری که پیش از این نیز در حوزه فناوری اطلاعات به صورت تخصصی فعالیت داشت و همواره تلاش داشته است ظرفیت های والا اما کمتر مطرح شده فعالان عرصه فناوری در سطح آذربایجان شرقی، شمالغرب کشور و... را زیر ذره بین ببرد، از لحظه انتشار گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران نیز با افراد متخصص و مدیران مسئول حوزه فناوری اطلاعات استان مصاحبه کرده است و همچنان در حال پیگیری و بررسی این گزارش از نگاه های تخصصی می باشد.
مصاحبه با معاون دفتر نظارت بازرسی بر سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان شرقی، مدیر ارشد اپراتور ایرانسل در شمالغرب کشور و... نیز در زمره این گزارش ها بود.
این گزارش ها با تیترهای "لزوم مدیریت پهنای باند استان برای ارتقای جایگاه در شاخص های کیفیت اینترنت"، "هزینه های نامعقول تامین برخی زیرساخت های ارتباطی در استان" ، "مشکلات عدیده استان در افت کیفیت و سرعت اینترنت" و... منتشر شد و مطالعه و بررسی آنها نشان می دهد شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت شبکه و زیرساخت های ارتباطی ساده نیست چراکه پارامترهای بسیاری در ارزیابی کیفیت و سرعت اینترنت، سرویس دهی و پشتیبانی نقش دارند که هر کدام از این عوامل نیز به زیر شاخه های مختلفی تقسیم می شوند، از طرفی پیچیدگی ساختار شبکه و تعدد بازیگران آن عملا میزان مولفه‌های مرتبط با کیفیت اینترنت را به اندازه‌ای بالا برده است، چراکه شبکه اینترنت ایران یک شبکه چند لایه است که بخشی از آن (درگاه‌های اتصال به مسیرهای جهانی و شبکه انتقال) در دست دولت و بخش دیگری از آن (درگاه‌های دسترسی و خدمات) در اختیار اپراتورها و بخش خصوصی است.
البته شرایط جغرافیایی ، تراکم جمعیت و تعدد روستاهای هر استان نیز در بحث سنجش کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ آن بی تاثیر نیست.
این گزارش می افزاید، تمام این پارامترها گویای این است که وضعیت اینترنت، ضریب نفوذ آن، زیرساخت های ارتباطی و... آذربایجان شرقی در کنار نقاط قوت خود دارای نقاط ضعفی نیز هستند که رفع آنها در گرو بررسی، ارائه راهکار و نظارت سازمان های مربوطه استانی و کشوری است، اما.....
اما متاسفانه، همواره برخی مدیران استانی بجای پذیرش نقدها، نقاط ضعف و... که از روی بررسی گزارش های رسمی‌ کشوری  مطرح شده است و حتی در میان صحبت خود نیز به دلایل ضعف و پارامترهای استانی اشاره می کنند، حرف از شایعه بودن " پایین بود کیفیت اینترنت آذربایجان شرقی" را به میان می کشند، آیا همین پارامترهایی که مطرح می شود و همین پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت در استان، در زمره شاخص های کیفیت اینترنت نمی رود؟ و یا  عنوان "وضعیت کیفیت اینترنت ایران" که روی گزارش رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده است به کل اشتباه است و نباید از کلمه "کیفیت" استفاده می شد؟
انتهای پیام/
 واقعیت های پنهانِ یک شایعه / کیفیت اینترنت آذربایجان شرقی مطلوب است اما... گلناز پورنامی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار