یادداشت/

حضور سالمندان در فضاهاي شهري نيازمند توجه ويژه

1399/07/09 - 10:00 - کد خبر: 28023 نسخه چاپی

نصر: بخش عمده اي از افراد جامعه ي شهري را سالمندان تشكيل ميدهند و اين سالمندان براي انجام فعاليت هاي اجتماعي خود بايد بتوانند با محيط شهري به درستي ،تعاملي دوسويه داشته باشند.

فضاهاي شهري علاوه بر اينكه بر تحرك و استقلال و كيفيت زندگي سالمندان تاثير زيادي دارند بلكه بر توانايي و چگونگي پير شدن آنها نيز تاثير گذارند.
از آنجا كه تفريح، بخش عمده اي از زندگي سالمندان را تشكيل ميدهد، سالمندان به فراخور سن و وضعيت جسماني خود نياز دارند كه زمان بيشتري را براي استفاده از پارك ها و بوستان ها كه مهمترين قسمت فضاهاي سبز شهري هستند اختصاص دهند.
اين بخش از شهروندان جامعه، به واسطه مشكلاتي  كه اغلب در وضعيت جسماني خود دارند و به دليل وجود نيازهاي جسماني كه در سنين سالمندي نيازمند آن هستند، نوعي از برنامه ريزي هاي دقيق را طلب مي كنند كه بتواند به وضعيت زندگي آنان كمك كند.
نقش برنامه ريزي مديريت شهري براي دوران سالمندي شهروندان در حقيقت وظيفه اي بس سنگين است كه در مطالعه هاي انساني در شهرها آشكار مي گردد و برنامه ريزان را موظف ميكند كه با ايجاد فضاهاي لازم در اين زمينه و لحاظ ضمانت اجرايي مناسب براي آن، نقش به سزايي ايفا كنند.
از طرفي به فراخور اينكه استفاده خدمات مورد نياز اين شهروندان، در اولويت بندي هاي فضاي شهري لازم است، نوع نگرش مديريت شهري هم در اين زمينه ميتواند تاثير گذار باشد.سالمندان لازم دارند كه از تسهيلات محيط شهري بهتر استفاده كنند و وضعيت معابر موجود براي تردد آنها مناسب سازي گردد.
ايجاد فضاهاي سبز مناسب براي استفاده سالمندان و ايجاد مكان هايي براي استراحت و تفريح اين عزيزان و در دسترس بودن اين فضاها، محيط شهري را براي حضور سالمندان در شهرها مناسب  مي نمايد.هرچند كه قابليت دسترسي آسان و ايمن بودن فضاهاي شهري براي سالمندان نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
در ارائه كليه ي خدمات شهري به ويژه براي استفاده بهينه ي  سالمندان، از تجربيات علمي و پژوهشي لازم نيز بايد بهره جست، چرا كه علاوه بر ايجاد فضاهاي فيزيكي مورد نياز سالمندان، لزوم توجه به آرامش و بهداشت روان اين شهروندان مساله ي بسيار مهمي تلقي مي گردد.
روش زندگي سالم، فعاليت هاي بدني منظم و روابط اجتماعي مناسب با خانواده و همسالان، در بهبود سلامت روان بخش عظيمي از سالمندان مي تواند موثر و مفيد باشد و ايجاد محيط هاي مناسب در شهرها و محلات از عمده وظايف مديريت جامع نگر شهري است.
حفظ و تقويت ارتباط هاي معنوي و مذهبي وايجاد فضاهاي مناسب ارتباط با گروه هاي سني كودكان و نوجوانان هم مي تواند از عمده دلايل ايجاد نشاط و روحيه مناسب در سالمندان مي باشد كه لازم است مورد توجه قرار گيرد و براي آن برنامه ريزي گردد.
 و با در نظر گرفتن لزوم ارتباطات جمعي با سالمندان، مديريت شهري بايد با ايجاد فضاهاي مناسب براي تعامل اقشار مختلف شهروندان و با نهايت دقت و ظرافت، به ايجاد و مناسب سازي محيط هاي شهري براي سالمندان جامعه اهتمام ورزد.
لذا با اقدامات در خور و شايسته، علاوه بر ايجاد فضاهاي مناسب، براي حضور فعال سالمندان و ديگر گروه هاي حساس جامعه، مي توان موقعيت مقايسه اي شهر ها را نيز به مرور ارتقا داده و بهبود بخشيد.

شبنم خداخواه- مشاور شهردار كلانشهر تبريز
انتهای پیام/
حضور سالمندان در فضاهاي شهري نيازمند توجه ويژه نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار