یادداشت/

رعايت اصل عدالت اجتماعي در توسعه ي پايدار شهري

1399/05/29 - 09:40 - کد خبر: 25426 نسخه چاپی

نصر: فرآيند توسعه ي پايدار شهري، مفهومي است كه با در نظر گرفتن ابعاداقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي تعريف شده و دنبال مي گردد و بدون شك بحث از توسعه ي پايدار شهري بدون در نظر گرفتن مفهوم اجتماعي و شهروندي آن، فرآيندي بس بي نتيجه است.

مفهوم توسعه پايدار شهري در بستر مشاركت شهروندي و همبستگي اجتماعي و همچنين تقويت بنيان نهادهاي اجتماعي و بنيان خانوادگي مي تواند رشد و گسترش يابد و با گسترش آداب و فرهنگ شهرنشيني و همچنين گسترش حقوق شهروندي مي تواند به شاخص هاي بهتري براي توسعه پايدار در شهرها دست يافت.
امروزه مفهوم توسعه ي پايدار شهري به گفتمان غالب مديريت شهري تبديل گشته است و شايد در اغلب مواقع با توجه بيشتر به بعد اقتصادي آن، در صدد تحقق درآمدهاي پايدار شهري هستند، غافل از اينكه توسعه ي پايدار شهري بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعي و زيست محيطي آن،در حقيقت توسعه ي پايدار شهري نيست و در مدت زمان كوتاهي نتايج زيانبار آن و عدم دستيابي به مفهوم اصلي، مديريت شهري را دچار چالش هاي اساسي خواهد نمود.
توسعه ي پايدار شهري در حقيقت ايجاد تعادل ميان سه بعد ذكر شده است و توجه بيشتر به يك بعد، نه تنها توسعه اي را به معناي واقعي شكل نمي دهد، بلكه در دراز مدت ، پايداري آن را نيز زير سوال مي برد و صدمات جبران ناپذيري را بر پيكره ي شهرها وارد خواهد آورد.  توسعه ي پايدار ، توسعه اي است كه بتواند در دوره ي زمان طولاني بدون اينكه خسارتي به بخش هاي مختلف وارد كند ، ادامه يابد و از آنجا كه توسعه ي پايدار فرآيندي پويا، پايدار و چند بعدي و مبتني بر فناوري و توام با عدالت است، نمي توان آن را يك اتفاق يا رويداد در نظر گرفت كه به يكباره اتفاق بيفتد، بلكه فرآيندي پويا و هدفمند است كه در طول زمان و با برنامه ريزي دقيق و همه جانبه ميسر مي گردد و در روند پياده سازي آن همواره بايد رعايت عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي را در نظر داشت.بي شك ، در بستر عدالت اجتماعي است كه هرگونه توسعه اي از جمله توسعه ي پايدار شهري محقق مي گردد.
بر اين اساس مديريت شهري بايد به عنوان متولي اصلي اجرا و تحقق توسعه ي پايدار در شهرها با رعايت اصل عدالت اجتماعي و توجه به محيط زيست شهري به بحث توسعه بپردازد و توان مناطق مختلف شهري را در راستاي پاسخگويي به نيازهاي گروه هاي مختلف شهروندان اعم از مناطق مختلف شهر در نظر بگيرد و نگاه عدالت گرايانه را در برنامه ريزي ها و طرح هاي خود مد نظر قرار دهد. اين مهم علاوه بر ايجاد رضايت اجتماعي در ميان شهروندان، موجبات همكاري هاي بيشتر و مداوم تر شهروندان را نيز به دنبال خواهد داشت.

شبنم خداخواه-مشاور شهردار كلانشهر تبريز در امور بانوان
انتهای پیام/
رعايت اصل عدالت اجتماعي در توسعه ي پايدار شهري نصر


نظرها بسته شده اند

نمایش 0 نظر

پژوهشیار