ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   دانش آموز   2 هفته پیش  

یعنی 90% وعده " ما شما را به مقام انسانیت می رسانیم" تحقق یافته است
پژوهشیار