ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   .محمد جابری نژاد   2 هفته پیش  

ضمن ثقدیر وتشکر از اتحادیه کابینت سازان
آیا بهتر نبود پیش نویس قرارداد در سایت قرار میگرفت تا کابینت سازان محترم نیز نظرات خودشان را اعلام میکردند و سپس نهایی میشد؟ از بذل توجه تان ممنونم.
justintv izle
پژوهشیار