ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   .محمد جابری نژاد   ماه پیش  

ضمن ثقدیر وتشکر از اتحادیه کابینت سازان
آیا بهتر نبود پیش نویس قرارداد در سایت قرار میگرفت تا کابینت سازان محترم نیز نظرات خودشان را اعلام میکردند و سپس نهایی میشد؟ از بذل توجه تان ممنونم.
پژوهشیار