ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   رضا   ماه پیش  

واقعاً تعداد سگهای در سطح شهر خیلی زیاد شده است
در شهرک ولی امر شبها سگها جولان می دهند
لطفاً شهرداری فکری به این وضعیت بکند
پژوهشیار