ثبت نظر

نمایش 1 نظر

پاسخ   Jawad   2 ماه پیش  

پایان دادن به ممنوعیت ایران در استفاده از رایانه های غول پیکر چینی . جنگ ها توسط رایانه های غول پیکر اجرا می شوند .محاصره می تواند از رایانه های غول پیکر برداشته شود..و چین اجازه می دهد تا ایران را به استفاده از قدرت محاسبات چینی.
پژوهشیار