به دنبال بارش برف صادر شد؛

اطلاعیه تعطیلی مدارس تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی

1398/11/23 - 07:31 - کد خبر: 14350 نسخه چاپی

نصر: به دنبال بارش سنگین برف و کاهش محسوس دما مدارس تبریز و برخی شهرهای آذربایجان شرقی امروز 23 بهمن ماه تعطیل اعلام شد.

به گزارش نصر، بر این اساس تعطیلی و یاتاخیر در آغاز فعالیت مدارس به شرح زیر است:

پنجگانه تبریز در شیفت صبح
مدارس استثنایی، پیش دبستانی، ابتدایی  و دوره ی اول متوسطه شهری و روستایی تعطیل / و مدارس دوره ی دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.

خواجه
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

ورزقان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح با دو ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

چاراویماق
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

میانه
کلیه مدارس  روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل  و در شهر میانه مدارس کلیه دوره های تحصیلی یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

ترکمانچای
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

نظرکهریزی
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

کندوان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

بناب
 مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

مرند
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مرند مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل / و مدارس ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هشترود
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر مدارس استثنائی تعطیل / و مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

هریس
 مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی تعطیل خواهند بود.

ملکان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

سراب
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

ایلخچی
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

آذرشهر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

گوگان
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه از ساعت 9 شروع به فعالیت خواهند کرد.

مراغه
کلیه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل  و در شهر مراغه مدارس استثنائی و پیش دبستانی تعطیل و سایر دوره های تحصیلی یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.

مهربان
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع  به فعالیت خواهند کرد.

بستان آباد
مدارس استثنائی و پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل خواهند بود.

تیکمه داش
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

اسکو و شهرجدیدسهند و خسروشاه
 مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.

تسوج
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع  به فعالیت خواهند کرد.

عجبشیر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح تعطیل و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
انتهای پیام/
اطلاعیه تعطیلی مدارس تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار