آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی

1403/04/16 - 07:00 - کد خبر: 116094 نسخه چاپی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانشرقی در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های به شرح زیر را، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 1 – تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری کلیبر با برآورد اولیه  بمبلغ 694/450/900/288 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه+ تاسیسات مکانیکی و برقی سال 1403 و با تعدیل
2- جابجایی شبکه برق باند برگشت قطع یک بزرگراه خواجه- ورزقان با برآورد اولیه بمبلغ 867/437/792/129 ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه+ تاسیسات مکانیکی+ خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق+ توزیع نیروی الکتریکی(برق) سال 1403 و با تعدیل
3- جابجایی و اصلاح شبکه آب روستایی و آبیاری در محدوده کنارگذر ایلخچی با برآورد اولیه بمبلغ 304/516/058/22 ریال بر اساس فهرست بهای شبکه توزیع آب+ انتقال و توزیع آب روستایی سال 1403 و با تعدیل
        پیمانکاران واجد شرایط به شرح فوق می توانند از تاریخ نشر نوبت دوم آگهی به مدت پنج روز جهت اخذ اسناد مناقصه و سپس ارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی فوق الاشاره مراجعه فرمایند توضیح اینکه هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : به مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : آدرس تبریز– سربالایی ولیعصر– دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان تلفن 04133691051-55
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 – 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
                                                                  
  اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
 
آگهی مناقصه عمومی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار