منابع آب محدود است در مصرف آن صرفه جويي كنيم

اطلاعيه مهم آب منطقه اي آذربايجان شرقي

1403/03/27 - 07:00 - کد خبر: 114937 نسخه چاپی

نظر به اينكه همه ساله تعدادي از هموطنان گرامي در اثر عدم رعايت موارد ايمني وعدم توجه به تابلوی های نصب شده و خطر مرگ و علائم هشدار دهنده دیگر با ورود غير قانوني به حريم و محدوده درياچه پشت سدهاي استان و كانال هاي آبياري و انتقال آب و حوضچه هاي رسوب گير و ساير تاسيسات آبي تحت توليت اين شركت ، با ورود غیرمجاز به محدوده و محوطه سدها و کانال ها مبادرت به استحمام و شنا نموده و متاسفانه جان خود را از دست مي دهند،

بدينوسيله به اطلاع عموم به ويژه اهالي مجاور تاسيسات ياد شده و ساکنان موقت عشایری به خصوص درسدهاي خداآفرین، ارس، علويان مراغه، آیدوغموش میانه، سهند هشترود ، زنوز مرند ،ستارخان اهر، قلعه چای عجبشیرو سد نهند  و سایرسدهاو  تاسیسات آبی استان مي رساند كه هرگونه ورود غير قانوني و غير مجاز دراين محدوده ها واقع در استان آذربايجان شرقي براي استحمام ، شنا ، صيد و هرعنوان ديگر ممنوع بوده و مسئوليت بروز و وقوع خطرهاي جاني مالي ناشي از اين اقدامات وعدم توجه به علائم هشدار دهنده به عهده شخص خاطي مي باشد و طبق قاعده هشدار اين شركت کلیه مسئولیت های قانونی را در این مورد از خود سلب  و ساقط مي نمايد .  
روابط عمومي آب منطقه اي آذربايجان شرقی
 
اطلاعيه مهم آب منطقه اي آذربايجان شرقي نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار