آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

1403/03/08 - 07:00 - کد خبر: 114251 نسخه چاپی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای / سازمان : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

 موضوع آگهی :
1-پایه گاردریل با مشخصات IPE140  و ارتفاع 150cm و بصورت گالوانیزه و سوراخ کاری شده 3119 عدد و وزن تقریبی هر پایه 17 کیلوگرم و ست پیچ و مهره  گاردریل ( هرست شامل 13عدد پیچ و مهره )  به تعداد  3499 ست (همگی از گالوانیزه گرم)
1.1- (شماره مناقصه 4089 و شماره در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۰۳۰۰۱۱۴۴۰۰۰۰۲۳)
2 – زمان انتشار اسناد در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : مورخه 08/03/1403
3 - مهلت دریافت اسناد تا مورخه 16/03/1403 و مهلت تحویل اسناد تا مورخه 29/03/1403 و محل دریافت و ارسال اسناد و پیشنهادات قیمت فقط از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت 11 مورخ 30/03/1403
4 – برگزاری کلیه مراحل مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امکان پذیر می باشد و تمامی پاکتهای الف و ب و ج بایستی از طریق بارگذاری در سامانه ارسال شود.
5 – برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع کنید به آدرس تبریز – میدان راه آهن – ساختمان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی – اداره حریم و ایمنی راهها آقای عباسعلی شیری تلفن 4- 34457793-041 و آقای بهزاد اکبریان 09149151464
 
آگهی مناقصه | اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار