اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

فراخون مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه)

1403/01/21 - 07:00 - کد خبر: 111424 نسخه چاپی

فراخون مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 30 عدد دستگاه تکثیر

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در نظر دارد  تعداد 30 عدد دستگاه تکثیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه : مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 30 عدد دستگاه تکثیر
الف:زمان اولین  انتشارآگهی/ ارسال به صفحه اعلان عمومی: ساعت 14مورخه 20/01/1403
ب : مهلت دريافت اسناد: تا ساعت  19:00تاريخ 29/01/1403
ج : مهلت ارسال پاکت های پیشنهاد: تا ساعت 19:00 تاريخ 10/02/1403
د : زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9روز چهار شنبه مورخه  12/02/1403
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد و شرایط عمومی و خصوصی مندرج می باشد که جزءلاینفک قرارداد خواهد بود .
اشخاص حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتهای الف : آدرس تبریز – خیابان ارتش جنوبی – خیابان نیروی انتظامی – طبقه اول – اتاق 110 - کارشناسی امور قراردادها. تلفن تماس :35290274
 
اداره  امور رفاهی و پشتیبانی -  اداره کل آموزش پرورش استان آذربایجان شرقی
فراخون مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار