مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی؛

کلید حل مشکل کودکان کار در دست چه نهادهایی است؟

1402/10/13 - 10:22 - کد خبر: 106035 نسخه چاپی

نصر: مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی همکاری تمام دستگاههای متولی مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را کلید حل مشکلات کودکان کار دانست.

به گزارش نصر،  فرگل صحاف صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌ها، برنامه‌ها، تکالیف و چالش‌های قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان،  با بیان اهمیت کودکی در رشد شخصیت افراد اظهار کرد: کودکان قشر عظیمی از جوامع را تشــکیل می دهند که به دلایل مختلف ازجمله سن کم، مهارت‌های ناکافی، عدم بلوغ و وابستگی به دیگران، توانایی مراقبت و حمایت کامل از خود را نداشــته و در معرض آســیب های گوناگون روحی و جسمی قرار دارند. با این حال تمام کودکان، به طور یکســان در معرض آسیبها نیستند و برخی از آنان با چالش های بیشتری مواجه خواهند بود.
 
توجه به حقوق کودکان؛ اصلی مهم، حساس و بنیادین
وی ادامه داد: کودکان کار و خیابان یکی از گروههایی هســتند که امکان ابتلای ایشان به انواع آسیبها و خشــونتهای اجتماعی بیش از سایر اقشار است؛ این در حالی است که به باور اندیشــمندان علوم انسانی و تربیتی، کودکی به مثابه دوره ای مهم از رشد شخصیت و هویت افراد از جایگاه مهمی برخوردار بوده و هرگونه کار و فعالیت آســیب زننده به کودک، به دلیل ایجاد خلل در فرایند رشــد و تکامل کودک، تقبیح شده است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی کنترل و کاهش حضور کودکان برای زندگی و کار در خیابان و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از کار و زندگی کودکان در خیابان را هدف اصلی بهزیستی در اقدامات قانونی خود در حوزه کودکان کار و خیابان عنوان کرد و اظهار کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی وارد بر کودکان خیابانی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان خیابانی و کار و خانواده‌های آنان اهداف اختصاصی این فعالیت می باشد.
 
حمایت از کودکان کار چگونه ممکن است؟
وی مراجعه به صورت خود معرف، شناسایی و جذب از طریق تیمهای جمع آوری ، ارجاع از مراجع قضایی و انتظامی، ارجاع از سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و ارجاع از مرکز مداخله در بحران را روشهای پذیرش کودکان کار و خیابانی در مرکز ویژه این کودکان عنوان کرد و گفت : انجام مصاحبه اولیه و در صورت نیاز انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی بعد از جذب، ارائه خدمات اقامتی کوتاه مدت در مرکزشامل: تامین تغذیه، استحمام، البسه، دارو، مواد شوینده، امکانات و وسائل سرگرمی و مطالعه و سایر مواردی که جهت رفاه کودک موردنیاز است ؛ ارائه خدمات تخصصی مددکاری، اجتماعی، روان شناسی و بهداشتی و درمانی، تشکیل تیم تخصصی و تصمیم گیری در خصوص ترخیص کودک با توجه به شرایط آنان و پیگیری پس از ترخیص را روند کاری بهزیستی در رابطه با ساماندهی این کودکان برشمرد.

ایجاد مراکز حمایتی- آموزشی کودک و خانواده با رویکرد توانمندسازی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی هدف از ایجاد مراکز حمایتی- آموزشی کودک و خانواده توسط بهزیستی را تغییر رویکرد حمایت از کودکان خیابانی از شیوه نگهداری شبانه روزی به ارائه خدمات مختلف روزانه برای توانمندسازی کودکان و خانواده ایشان عنوان کرد.
فرگل صحاف با بیان ارائه طرح "ایجاد مراکز حمایتی- آموزشی کودک و خانواده" که از سال 93 در سطح استان آذربایجان شرقی  با یک مرکز درحال فعالیت می باشد، جامعه هدف مرکز مذکور را کودکان خیابانی و خانواده های آنها عنوان کرد و گفت: ارتقاء سلامت فردی، اجتماعی و روانی، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کودکان خیابانی، توانمند سازی کودکان خیابانی و خانواده های آنان ( افزایش توانایی‌های تحصیلی و حرفه‌ای کودک، افزایش توانایی های شغلی، مالی و بازتوانی )، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده با استفاده از رویکردهای نوین، خانواده محور، پیشگیرانه و مشارکت طلب، پیشگیری وکاهش مخاطرات ناشی از حضور وکار کودک در خیابان بر کودک، پیشگیری وکاهش مخاطرات ناشی از حضور و کار کودک در خیابان بر خانواده را از اهم اهداف اختصاصی فعالیت این مرکز می باشد.
پیشگیری وکاهش مخاطرات ناشی از حضور و کار کودک در خیابان بر جامعه، حمایت از حقوق کودکان خیابانی وحفظ منافع عالیه کودکان، کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت هدفمند مردم در رسیدگی به امور کودکان خیابانی، هماهنگ سازی خدمات ارائه شده با نیازها و شرایط خدمت گیرندگان ( تسهیل امکان دریافت خدمات تخصصی توسط کودک و خانواده بدون نیاز به اقامت شبانه روزی کودک در مرکز)، استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی و افزایش امکان مشارکت و فراهم نمودن بسته های خدمت متناسب با توان آنها، توسعه مراکز موجود به منظور افزایش امکان دسترسی و بهره مندی کودکان خیابانی از خدمات و حمایت‌ها و بهبود وضعیت سامان یابی کودکان کار به ویژه کودکان فاقد امکان ساماندهی خانوادگی از سایر اهداف راه اندازی مرکز مذکور بود که مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی به آن اشاره کرد.

لزوم اقدامات تاثیرگذار در کاهش آسیب حضور کودکان در خیابان
صحاف در ادامه گفت: به دلیل تعدد حضور برخی کودکان در خیابان وعدم معرفی صحیح خودشان، سازمان بهزیستی تصمیم گرفت که مراکز بهزیستی را به دستگاههای ثبت اطلاعات هویتی کودکان از طریق اسکن عنبیه مجهز نماید ؛ البته لازم است که همه کودکان اطلاعات هویتی آن‌ها ثبت شود.
 برقراری تماس با خط اورژانس اجتماعی ۱۲۳ ، عدم پرداخت پول نقدی به کودکان کار و خیابان و برقراری ارتباط با مراکز ساماندهی کودکان کار وخیابان و موسسات خیریه از جمله اقدامات تاثیرگذار در کاهش آسیب حضور کودکان در خیابان بود که مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به آن اشاره کرد.
وی افزود: در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال۱۳۹۹، به صراحت بهزیســتی مکلف شــده است؛ در قالب فوریت‌های خدمات اجتماعی با همکاری شــهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندســازی اطفال و نوجوانان در معرض بزه دیدگی یا ورود به آسیب جســمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیتی و آموزشــی اقدام کند.
وی ادامه داد : استفاده از همکاری و مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون برعهده بهزیستی گذاشته شده و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب وظایف قانونی خود با سازمان بهزیستی همکاری کنند و آیین نامه اجرایی ماده ۶ که وظایف دستگاهها و نهادها در آن مشــخص شده است در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید که طبق این آیین نامه ها به همکاری و هماهنگی همه دستگاههای متولی درراستای ساماندهی کودکان کار و خیابان تاکید شده است.
انتهای پیام/
کلید حل مشکل کودکان کار در دست چه نهادهایی است؟ خبرگزاری فارس

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار