یادداشت/

نصر، پس از 15 سال 

1402/08/20 - 15:51 - کد خبر: 102691 نسخه چاپی

نصر: 20 آبان نصر 16 ساله می شود؛ 15 سال گذشت و امروز به شوق دیدار شما سرپاییم!  

اگر نصر، تاکنون فعال و هر روز صد ها "سلام نصر" را مخابره می کند به یاری مخاطبان فهیم و همیشه آگاه آن بوده و اگر 15 سال است سرپاست به پشتیبانی شما مردمی است که هم دل و همراه رسانه ای بودید که در قدم اول اعتماد و صداقت را سرلوحه کار قرار داده است. 
تمام سعی ما نصری ها این بوده تا همراه و صدای مردم باشیم، در شادی ها شاد و در غم مردم غمگین باشیم، از شما نوشتیم و از کم و کاستی ها می گوییم بدون آن که ترسی داشته باشیم؛ اگر چه برخی به دنبال تخریب و چاه کنی هستند غافل از آن که خود گرفتار آن خواهند شد؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار! 
از تلخی ها و اندک شادی ها نوشتیم و هر آن چه می توانستیم تلاش کردیم تا در شان مردم آذربایجان بوده و رسانه برتر شمالغرب کشور باشیم. 
فعالیت جوانانی، با سلیقه های مختلف، بدون هیچ سمت و سویی، در کنار مردم ایستاده و اگر اعتباری داریم این اعتبار به لطف خدا و شما مخاطبین عزیز است.
تمام سعی ما این است تا بتوانیم کمبود ها را بنویسیم، از آذربایجان، از ایران بگوییم؛ اگر چه دلمان پر است از ناگفته ها...!
15 سال گذشته مملو بود از فرصت‌ها و تهدیدها، شادی ها و غم‌ها، نقد ها و تعریف ها، شکایت‌ها و بخشش ها، زیبایی ها و‌ زشتی ها، فشارها و‌همکاری ها و تهدید ها و تشویق ها و ده ها سایه روشن متفاوت...
بعد از 15 سال امروز، بیستم آبان، شانزدهمین سال فعالیتمان را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم در این سال بنویسیم از بهترین ها، از خوش ترین و دل شاد کن ترین خبر هایی که در دل‌تان نهفته است!
انتهای پیام/
نصر، پس از 15 سال  محمدرضا اخگرگداز

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار