بر اساس فهرست 2 درصد دانشمندان پر استناد جهان در سال ۲۰۲۲ ؛

انتشار نام دکتر احمد بايبوردي در فهرست دانشمندان پراستناد و برتر جهان

1402/07/22 - 09:30 - کد خبر: 101174 نسخه چاپی

نصر: براساس فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در سال ۲۰۲۲ براساس عملکرد يکسال اخير، نام دکتر احمد بايبوردي، رئيس، دانشيار پژوهشي و عضو هيئت علمي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي در فهرست دانشمندان پراستناد و برتر جهان در سال 2023 منتشر شد.

به گزارش نصر، بر اساس اين رتبه‌بندي که در اکتبر ۲۰۲۳ در پايگاه علمي Elsevier  به چاپ رسيده است، دانشمندان برتر دنيا در ۲۲ رشته علمي و ۱۷۶ زيررشته از تمامي دانشگاه‌هاي جهان انتخاب شده اند.
 اين پژوهش که از داده‌هاي استنادي اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعي اصلي طبقه بندي نموده و در مجموع بيش از ۲۰۰ هزار دانشمند از سراسر جهان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته‌اند.
 براساس اين فهرست دکتر احمد بايبوردي رئيس و دانشيار پژوهشي و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي، مجددا بعد از سال 2021 ، در فهرست دو درصد مولفان و دانشمندان برتر قرار گرفته و افتخار ديگري براي ايران و استان آذربايجان شرقي رقم زد.
انتهای پیام/
انتشار نام دکتر احمد بايبوردي در فهرست دانشمندان پراستناد و برتر جهان نصر

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار