خبر/

صدور آرای کمیته انضباطی درگیری در مسابقات کاراته دختران

1402/07/20 - 09:16 - کد خبر: 101088 نسخه چاپی

نصر، آرای کمیته انضباطی در خصوص درگیری در مسابقه کاراته دختران و ضرب و ستم ورزشکار نوجوان صادر شد.

به گزارش نصر، محمد افسری، رئیس هیات کاراته استان در گفتگو با خبرنگار نصر در خصوص درگیری در مسابقات کاراته استان و برخورد فیزیکی با یکی از ورزشکاران دختر گفت: ۲۷ مرداد امسال درگیری در یکی از مسابقات کاراته استان رخ داد که فضای مجازی را تحت الشعاع خود قرار داد. بر همین اساس کمیته انضباطی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد و تمامی افرادی که در این موضوع نقش داشتند به کمیته انضباطی فراخوانده شدند.
وی در ادامه افزود: در جلسه اعضای کمیته اظهارات دو طرف را شنیده و مدارک ادعاها ظرف ۱۵ روز تحویل داده شد. پس از تحویل مدارک مجددا جلسه تشکیل و آرا صادر شد.
افسری در خصوص آرای صادره تصریح کرد: نماینده سبک شوتوکان jska به علت عدم مدیریت کافی مسابقات به مدت ۶ ماه از برگزاری مسابقات سبکی محروم شد. همچنین مسئول کمیته داوران بانوان استان به دلیل عدم مدیریت در داوری ۶ ماه  از داوری کلیه مسابقات تعلیق شد.  مسئول برگزاری مسابقات هیات کاراته به دلیل عدم رعایت قوانین از سمت خود برکنار شد. یکی از داوران پنل  به مدت ۶ ماه از داوری در تمامی رده ها محروم شد. یکی از عوامل حاضر در این مسابقات هم به دلیل عدم رعایت قوانین به مدت شش ماه از حضور در مسئول اجرایی مسابقات محروم گردید.
وی در خصوص حکم ورزشکاری که با مسئولین درگیر شده بود افزود: این ورزشکار هم به دلیل عدم رعایت شئونات ورزشی و هتک حرمت به مسئول مسابقات به مدت ۶ ماه از حضور در تمامی مسابقات محروم شد. همچنین برای اینکه هیات کاراته به حاشیه کشیده نشود تبصره ای مصوب کردند که بر اساس آن هرکدام از این افراد اقدام به تشویش اذهان و تحریک جامعه ورزشی کنند، با نظر رافت تصمیم اتخاذ نخواد شد.
صدور آرای کمیته انضباطی درگیری در مسابقات کاراته دختران حمیدرضا سامبرانی

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار