گزارش نصر در خصوص حقوق های نجومی در شهرداری تبریز نتیجه داد:

اولتیماتوم برگی به مدیران شهرداری: ارایه لیست آقا زاده ها و مدیران بازنشسته

1400/06/14 - 11:09 - کد خبر: 50254
رسول برگی

نصر: رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: لیست مامور به خدمت‌ها، لیست جذبی‌ها، پاداش‌های پرداختی و لیست مدیرانی که از موعد بازنشستگی‌شان گذشته ولی بازنشسته نمی‌شوند را تا پایان ساعات اداری امروز باید شهرداری به شورای شهر تحویل دهد.

به گزارش نصر، "رسول برگی" خطاب به سرپرست شهرداری تبریز گفت: آقای سلیمانی چندین بار نامه زده ایم اما متاسفانه جوابی نیامده است.
وی ادامه داد: وقتی در مورد جذب برخی افراد سوال می پرسیم می‌گویند به دستور شهردار وقت بوده است.
وی تصریح کرد: با اینکه این صحبت ها شده است اما در روز های اخیر شاهد اتفاقات دیگری بوده ایم.
برگی گفت: شهرداری تبریز چرا از تحویل لیست نیروهای وارد شده به شهرداری امتناع می‌کند؟
وی تاکید کرد: قرار بود این لیست را تا ۴۸ ساعت تحویل دهد نه بعد از ۴۸ روز؟
وی گفت: لیست مامور به خدمت‌ها، لیست جذبی‌ها، پاداش‌های پرداختی و لیست مدیرانی که از موعد بازنشستگی‌شان گذشته ولی بازنشسته نمی‌شوند را تا پایان ساعات اداری امروز باید شهرداری به شورای شهر تحویل دهد.
وی اضافه کرد: چرا فقط آقازاده ها و فامیل زاده ها در شهرداری جذب شده اند؟ چرا یک نفر از افراد فقیر و مستضعف وارد شهرداری نشده اند؟
وی خاطرنشان کرد: در نامه ارسال شده لیست اسامی کسانی که سال ۱۴۰۰ وارد شهرداری شده اند و لیست اسامی بازنشستگان و لیست کسانی که پاداش دریافت کرده و مقدار و منبع آن را خواسته ایم و گفته ایم این را مشخص کنید.
انتهای پیام/

پژوهشیار