ویدئو/

فیلم | ماحصل مشروطه برای آذربایجان | قسمت دوم

دانلود فایل ویدیو

نصر: نشست تحلیلی نصر پیرامون بررسی ابعاد انقلاب مشروطه در آذربایجان و ایران در خانه تاریخی علی مسیو با حضور؛

09:57 1401/05/15

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار