ویدیو/

فیلم | پیشرفت های ایران غیرقابل انکار است

دانلود فایل ویدیو

نصر: دکتر مهمت هاکان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول: آن‌ها در دانشگاه تهران (با وجود شرایط تحریم) به شکافت هسته‌ای رسیدند، آنوقت اساتید ما که در ناز و نعمت بودند هیچ کاری نکردند! اساتید ما حتی نمی‌توانند جیوه را بازتولید کنند!

17:00 1400/04/13

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار