ویدیو/

فیلم | پشت صحنه سفر یک وزیر

دانلود فایل ویدیو

نصر: نبود زیرساختهای اساسی در بلوچستان در این روزهای کرونایی این منطقه را با بحرانی اساسی روبرو کرده. "پشت صحنه سفر یک وزیر" گزارشی هست از مستندساز محمدعلیمرادی آذربایجانی از مصائب این مردم نجیب که دوربینهای رسمی هیچ موقع به سمت آنها نرفت. کاری از محمد علیمرادی

13:33 1400/04/12

ثبت نظر

نمایش 0 نظر

پژوهشیار