خبر/

باشگاه تراکتور و ذوب آهن محکوم شدند

1402/02/25 - 11:52 - کد خبر: 92468
اردوی تراکتور

نصر: کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص دو پرونده اعلام کرد.

به گزارش نصر، در پی شکایت حسین ابراهیمی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت ۸ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۴۲۸ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۸ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۲۷۳ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۵۷۲ ریال قرار رد صادر کرد.
همچنین با توجه به شکایت رضا دهقان از باشگاه تراکتور، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۲۷ میلیون و ۶۵۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۷۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.
انتهای پیام/

پژوهشیار