سندی تاریخی |

نامه عاشقانه کنیزی به مجدالملک والی تبریز

1402/01/02 - 11:56 - کد خبر: 89291
متفرقه

نصر: نامه ای عاشقانه از دوره قاجار مربوط به یکی از کنیزان مجدالملک والی تبریز در زمان احمد شاه قاجار به ولی نعمت خودش.

این نامه از میان صدها برگ اسناد مجدالملک به دست آمده و نزدیک صد سال از نوشتن آن می‌گذرد .
 یک کنیز در آن زمان که شاید آن چنان به مدرسه نرفته با چه ادبیات زیبایی نامه را نگارش کرده است.
این نامه اکنون در آرشیو و موزه خصوصی «رضا سرابی اقدم » بخش اسناد تاریخی نگهداری می شود. 


«تصدق خاکپای جواهر آسای مقدست شوم  دردت به جانم انشالله امیدوارم خداوند وجود مبارک حضرت عالی را از جمیع بلیات محفوظ بدارد .
 اگر از حال کنیز خودتان استفسار بفرمائید بجز دوری حضرت عالی دیگر ملالی ندارم دیگر باید عذر این کنیز خودتان را بپذیرید که تابحال بعرض عریضه مصدع نشدم زیرا خود را قابل عریضه عرض کردن نمی‌دانستم حالا هر چه تصور کردم دیدم کمال ...است ؛ لهذا بر این چند کلمه مصدع خاطر مبارک گردیدم . 
الهی قربان آن صورت بهتر از ماهت شوم تصدقت گردم اگر بدانید چقدر مفارقت حضرت اجل عالی و حضرت علیه عالیه خانم همدم السلطنه و صفی جون بر ما اثر میکند خدا گواه است که هر گونه چیز خوبی ما ها ببینیم بیاد حضرت اجل عالی هستیم .
انشالله امیدوارم خداوند بزودی این فراق را مبدل به وصال گرداند با پست روز شنبه خدمت حضرت علیه خانم همدم السلطنه عریضه عرض کردم باز هم خدمت حضرت اجل عالی عرض میکنم از قول این کنیز خودتان خدمت شأن عرض ارادت و بندگی بنده را تبلیغ بفرمایید و صورت ماه صفی جون را هزار بار ماچ کنید . زیاده جان ناقابل توران فدایت.
انتهای پیام/

پژوهشیار