دلار در دوره قاجار؛

روزگاری که یک تومان، دو ونیم دلار بود!

1401/10/07 - 18:49 - کد خبر: 84285
دلار

نصر: حدود ۱۷۰ سال پیش، زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود.

به گزارش نصر، در دوران مظفرالدین‌شاه ارزش دلار آمریکا و تومان ایران تقریبا یکسان بود. در زمان سقوط رضا شاه و ورود ارتش‌های متفقین به ایران (۱۳۲۰ ش.) نرخ برابری دلار آمریکا تقریبا یک و نیم تومان ایران بود؛ یعنی با ۱۵ ریال می‌شد یک دلار خریداری کرد. طی دوران بیست و هشت ماهه دکتر محمد مصدق ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت و در پایان دولت او یک دلار آمریکا معادل ۹۰ ریال ایران و یک پوند استرلینگ برابر با ۲۳ تومان شد. در پایان سلطنت محمدرضا پهلوی و در دوره‌ای که صادرات نفت خام در قله تاریخی قرار داشت، یک دلار آمریکا تقریبا ۷ تومان ایران و یک پوند انگلیس تقریبا ۱۰ تومان ایران ارزش داشت.حدود ۱۷۰ سال پیش، زمان محمد شاه قاجار یک تومان برابر با ۲ دلار و ۵۰ سنت بود. (سفرنامه جاستین پرکینز آمریکایی، چاپ ۱۸۴۳)
۱۲۲۷- محمدشاه قاجار: ۰/۳ تومان
۱۲۸۵- مظفرالدین‌شاه: ۱تومان
۱۳۲۰- رضاشاه: ۱.۵ تومان
۱۳۵۷-محمدرضاشاه: ۷تومان
۱۳۶۸-میرحسین موسوی: ۱۲۰تومان
۱۳۷۶-هاشمی رفسنجانی: ۴۴۴تومان
۱۳۸۴- خاتمی: ۹۰۰تومان
۱۳۹۲- احمدی‌نژاد: ۳۲۶۰تومان
۱۴۰۰- روحانی: ۲۵۳۰۰تومان
۱۴۰۱-رئیسی: ۴۰۰۰۰تومان
آذر قلم
انتهای پیام/

پژوهشیار