گزارش دبیر ستاد ملی جمعیت از ازدواج و طلاق در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰:

کاهش ۳۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴۰ درصدی طلاق

1401/09/22 - 21:29 - کد خبر: 83139
طلاق

نصر: دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: در سال 1390 تعداد ازدواج 874 هزار مورد بود که این رقم در سال 1400 به 570 هزار کاهش پیدا کرد. تعداد طلاق هم در سال 99 حدود 143 هزار مورد بود که در سال 1400 این عدد به 200 هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال 1390، 1.79 بود که در سال 1400 نرخ باروری به 1.65 رسید.

به گزارش نصر، سید کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در جریان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون مربوط به جمعیت به درستی اجرا شود اما نتیجه مورد نظر به دست نیاید ما زمان کافی برای افزایش جمعیت نداریم زیرا همان‌گونه که اشاره شد پنجره جمعیتی ما در حال بسته شدن است.
در این جلسه که گزارش مشترک کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان در مورد نحوه عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرائت شد، او تاکید کرد:‌ موضوع فرهنگ‌سازی مورد غفلت قرار گرفته است.
 دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای میان سال 1390 و 1400، گفت: در سال 1390 تعداد ازدواج 874 هزار بود که این رقم در سال 1400 به 570 هزار کاهش پیدا کرد.
 وی افزود: تعداد طلاق در سال 99 حدود 143 هزار عدد بود که در سال 1400 این عدد به 200 هزار افزایش یافت. نرخ باروری در سال 1390، 1.79 بود که در سال 1400 نرخ باروری به 1.65 رسید.
 دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: نرخ سالمندی 8.3 بود و اکنون به 10.5 رسیده است.
 به گفته وی این اعداد نشان می‌دهد که ما بحرانی را در حوزه ازدواج، طلاق و سالمندی پیش رو داریم که باید به آن توجه کنیم؛ علت تمام این موضوعات را باید در فرهنگ‌سازی جستجو کرد.
 با توجه به اعداد گفته شده، ازدواج از 874 هزار مورد به 570 هزار رسیده که با کاسته شدن 304 هزار موردی، نشاندهنده کاهش 35 درصدی ازدواج است.
 همچنین طلاق از 143 هزار مورد با افزایش 57 هزار موردی، به 200 هزار مورد رسیده که این هم نشانگر افزایش 40 درصدی جدایی‌ها در این 10 سال است.
انتهای پیام/

پژوهشیار