ویدئو/

فیلم | دکتر مقصود فراستخواه: بی اعتنایی سیستماتیک نسبت به مردم!

1401/05/03 - 09:32 - کد خبر: 69432
مقصود فراستخواه

نصر: مقصود فراستخواه ؛ استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در پنجمین سلسله نشست‌های « مسیر توسعه » : توسعه را نباید در حد کالا و خدمات تقلیل داد.توسعه یعنی توسعه قابلیت های انسانی و اجتماعی .توسعه آذربایجان یعنی توسعه کیفیت زندگی انسان هایی که در خطه آذربایجان زندگی می کنند.

پژوهشیار