خبر/

اداره کل خاورمیانه، به اداره کل غرب آسیا وزارت خارجه تغییر داد

1401/04/23 - 10:04 - کد خبر: 68462
وزارت خارجه

نصر: عنوان اداره کل خاورمیانه وزارت امورخارجه، به اداره کل غرب آسیا و شمال آفریقا تغییر پیدا کرد.

به گزارش نصر، عنوان اداره کل خاورمیانه وزارت امورخارجه، به اداره کل غرب آسیا و شمال آفریقا تغییر پیدا کرد. محمدصادق فضلی، حدود دو ماه پیش در با حکم حسین امیر عبداللهیان به عنوان مدیرکل این اداره منصوب شد.
پیش از این، میرمسعود حسینیان، مدیرکل خاورمیانه را بر عهده داشت که وی نیز در حال حاضر به سمت مشاور وزیر منصوب شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار