مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز:

ضریب ایمنی خط ۱۲ اینچ انتقال گاز انشعاب پالایشگاه تبریز افزایش یافت

1401/03/30 - 11:08 - کد خبر: 66104
عکس

نصر: مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز از افزایش ضریب ایمنی خط ۱۲ اینچ انتقال گاز انشعاب پالایشگاه تبریز توسط پرسنل عملیاتی این منطقه خبر داد.

به گزارش نصر، فیروز خدائی روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار کرد: برای افزایش ضریب ایمنی و حفاظت خط ۱۲ اینچ انتقال گاز انشعاب پالایشگاه تبریز و جلوگیری از به وجود آمدن پیامدهای انسانی و فرآیندی در مواقع اضطراری و حوادث طبیعی و غیر طبیعی، عملگر خودکار قطع جریان گاز نصب شد.
 مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز یادآور شد: پالایشگاه تبریز روزانه بطور متوسط  ۹۰۰ هزار متر مکعب گاز مصرف دارد که از طریق خط انتقال گاز ۲۴ اینچ تبریز- تسوج تأمین می شود.
خدائی افزود: آماده سازی سیستم مذکور نیازمند انشعاب گیری راه اندازهای مربوطه بود، که بدون قطعی گاز خط انتقال گاز پالایشگاه تبریز، اقدام به جوشکاری و اخذ ۲ عدد انشعاب هات تپ (انشعاب گیری گرم) در فشار ۶۵۰ شد و شیر خودکار با آزمایش عملکرد در مدار سرویس قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، مهمترین وظیفه شرکت انتقال گاز ایران خرید و حق العمل کاری گاز طبیعی، اتان، گاز مایع و مایعات گازی از منابع تولید داخلی و خارجی و فروش به مبادی تعیین شده داخلی و پایانه های صادراتی و انجام سوآپ فرآورده های یاد شده است.
این مهم توسط ۱۰ منطقه عملیاتی شامل منطقه ۱ (خوزستان)، منطقه ۲ (اصفهان)، منطقه ۳ (تهران)، منطقه ۴ (خراسان)، منطقه ۵ (فارس)، منطقه ۶ (هرمزگان)، منطقه ۷ (همدان)، منطقه ۸ (آذربایجان شرقی)، منطقه ۹ (مازندران) و منطقه ۱۰ (بوشهر) انجام می شود.
رسالت منطقه هشت گاز کشور دریافت گاز طبیعی از مناطق ۳، ۷ و ۹ و منابع خارجی (جمهوری آذربایجان) و انتقال ایمن و پایدار به مبادی مصارف داخلی کشور و پایانه های صادراتی (کشورهای ترکیه، جمهوری خود مختار نخجوان و جمهوری ارمنستان) و همچنین بهره برداری و نگهداری خطوط لوله است.
شرکت پالایش نفـت تبریز نیز در سـال ۱۳۵۳ طراحـی و پـس از اتمـام مـراحل احداث در بهــمن ســال ۱۳۵۶ با ظرفیـت اسـمی ۸۰ هزار بشـکه در روز راه انـدازی شـد. افزایـش ظرفیـت تولیـد به ۱۱۰ هزار بشکه در سال ۱۳۷۱ با تلاش کارشناسان و متخصصان داخلی، برگ زرینی است که در این شرکت رقم خورد.
شـرکـت پالایـش نفـت تبریـز هـم اکنـون سهـم حـدود هفت درصـدی از تـوان تصـفیه نفـت خـام کـل کشـور را با تبـدیل به فـرآورده هـای اصلی و ویژه به خود اختصاص داده و تأمیـن بخـشی از سوخـت مایـع مورد نیـاز شـمال غـرب کشــور (اسـتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و کردستان) را برعهده دارد.
انتهای پیام/

پژوهشیار