طی حکمی از سوی شهردار تبریز صورت گرفت:

انتصابات جدید در شهرداری تبریز

1401/02/20 - 15:45 - کد خبر: 62568
شهرداری تبریز

نصر: طی حکمی از سوی شهردار کلانشهر تبریز، شهرداران مناطق یک، دو، پنج و هفت تبریز انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش نصر، طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار شهردار کلانشهر تبریز، شهرداران جدید چهار منطقه تبریز معرفی شدند.

حمید شاهوردی شهردار منطقه یک 
طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، حمید شاهوردی به عنوان شهردار منطقه ۱ تبریز انتخاب و معرفی شد.
مراسم معارفه شهردار منطقه ۱ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.
بر همین اساس، حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید منطقه ۱ تبریز معرفی و از زحمات اکبر پورخردمند قدردانی شد.

موسی علی‌پور شهردار منطقه دو 
طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، موسی علی‌پور زنوزی به عنوان شهردار منطقه ۲ تبریز انتخاب و معرفی شد.
مراسم معارفه شهردار منطقه ۲ تبریز ظهر امروز با حضور معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد.  
بر همین اساس موسی علی‌پور به عنوان شهردار جدید منطقه ۲ تبریز معرفی شد و از زحمات حسین عالی‌باف قدردانی شد.

اکبر پورخردمند شهردار منطقه دو 
اکبر پورخردمند نیز از امروز سکان شهرداری منطقه ۳ تبریز را بر عهده گرفت و از زحمات یعقوب وحیدکیا شهردار سابق این منطقه قدردانی شد.
پورخردمند از چهره های شناخته شده شهرداری تبریز است که در رزومه کاری خود، شهرداری منطقه ۱، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۷ را دارد.

سیاوش فتح‌اللهی شهردار منطقه پنج
طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، سیاوش فتح‌اللهی به عنوان شهردار منطقه ۵ تبریز انتخاب و معرفی شد.
به گزارش شهریار، مراسم معارفه شهردار منطقه ۵ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و مدیران این منطقه برگزار شد. 
بر همین اساس سیاوش فتح‌اللهی به عنوان شهردار جدید منطقه ۵ تبریز معرفی و از زحمات میرعلی اصغر نساج قدردانی شد.

محمد رشتبری شهردار منطقه هفت
طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز انتخاب و معرفی شد.
مراسم معارفه شهردار منطقه ۷ تبریز ظهر امروز با حضور مهدی یوسفی، معاون هماهنگی امور مناطق و  مدیران این منطقه برگزار شد. 
بر همین اساس، محمد رشتبری به عنوان شهردار منطقه ۷ تبریز معرفی و از زحمات محمدعلی سلیمی قدردانی شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار