مردم شهر جدید سهند نصف عوارض آزاد راه تبریز – سهند را پرداخت خواهند کرد

1401/01/29 - 13:00 - کد خبر: 61578
آزادراه تبریز سهند آزادراه

نصر: مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از پرداخت نصف عوارض آزاد راه تبریز سهند توسط ساکنان شهر سهند خبر داد.

به گزارش نصر، عباس مصطفوی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به این که تا اواخر اردیبهشت ماه هیچ عوارضی در این آزاد راه دریافت نخواهد شد، اظهار کرد: با پیشنهاد شرکت عمران شهر سهند و موافقت وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، سامانه ای طراحی و مقرر شده است ساکنین شهر جدید سهند که خودرو دارند در این سامانه ثبت نام و اطلاعات خود را وارد نمایند تا نصف عوارض از آن ها دریافت شود.
وی گفت: برای شاغلینی که محل کارشان در سهند ولی در تبریز سکونت دارند تدابیری اتخاذ خواهد شد.
مصطفوی همچنین از روشنایی ازاد راه تبریز- سهند طی سال جاری خبر داد و گفت: این آزاد راه در دو قطعه کار شده است و قطعه اول که توسط شرکت عمران سهند احداث شده است پیمانکار آن انتخاب شده و طی سه ماه آینده از روشنایی آن بهره برداری خواهد شد.
وی افزود: قطعه دوم پروژه مشارکتی بوده و با دستور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید نسبت به روشنایی این قطعه اقدام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با اشاره به این که اعتباراتی برای این منظور پیش بینی شده است گفت: طی یک ماه آینده مناقصه برگزار و با انتخاب پیمانکار تا شروع فصل زمستان هر دو قطعه از روشنایی برخوردار خواهد شد.
وی با اشاره به این که امسال پروژه هایمان محله ور هم خواهد بود، گفت: انشاالله هر روز شاهد شکوفایی شهر سهند خواهیم شد.
انتهای پیام/

پژوهشیار