خبر/

میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۰

1401/01/18 - 15:53 - کد خبر: 60990
خودرو

نصر: ایران‌‌خودرو و سایپا به‌‌همراه دیگر خودروسازان کوچک کشور در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۶۳‌‌‌هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو تولید کردند.

به گزارش نصر، مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، این آمار با افت ۹/ ۲ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ (تولید ۹۹۱‌هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) همراه شد. برپایه این گزارش، در سالی که گذشت خودروسازان داخلی ۸۶۸‌هزار و ۱۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند که ۱/ ۹۰ ‌درصد از جمع تولیدات را به خود اختصاص می‌دهد. تولید خودروهای سواری در مقایسه با سال ۹۹ با افت ۹/ ۳ درصدی همراه شد. پس از سواری، بیشترین میزان تولید خودرو در بخش وانت با ۷۹‌هزار و ۷۵۱ دستگاه بود که حاکی از افت یک‌درصدی است.
همچنین تولید کامیونت، کامیون و کشنده از سوی خودروسازان با رشد ۱۱۲‌درصدی به رقم ۱۲‌هزار و ۳۸۲ دستگاه رسید. بیشترین میزان رشد تولید نیز در خودروی ون با ۵/ ۳۵۴ درصد حاصل شد و خودروسازان داخلی توانستند یک‌‌هزار و ۱۶۸ دستگاه ون تولید کنند. همچنین در سالی که گذشت یک‌‌هزار و ۷۴ دستگاه مینی‌‌بوس و میدل‌‌باس (رشد ۴/ ۳۵‌درصدی) و ۶۷۴ دستگاه اتوبوس (افت ۸/ ۲۸درصدی) تولید شد. بر اساس این گزارش، خودروسازان در اسفندماه پارسال ۶۰‌هزار و ۵۲۰ دستگاه تولید داشتند که در مقایسه با آمار اسفندماه ۹۹ افت ۴/ ۲۴درصدی داشته است.  در سال ۱۴۰۰ گروه صنعتی ایران‌‌خودرو با تولید ۴۷۱‌هزار و ۳۹۷ دستگاه خودرو عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور را به خود اختصاص داد. تولید این خودروساز در مقایسه با سال ۹۹ افت ۷/ ۶ درصدی را نشان می‌دهد.
ایران‌‌خودرو در سال ۱۴۰۰ توانست ۴۶۴‌هزار و ۳۶۸ دستگاه خودروی سواری (کاهش ۹/ ۶ ‌درصدی)، ۶۷۲ دستگاه وانت (افت ۸/ ۷۶ درصدی)، ۳۸۳ دستگاه ون (رشد ۲۹۹‌درصدی)، ۶۱۷ دستگاه مینی‌‌بوس، میدل‌‌باس و اتوبوس (رشد ۷/ ۱۱۵درصدی) و ۵‌‌هزار و ۳۵۷ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (رشد ۸۵‌درصدی) تولید کند.
۲۹‌هزار و ۸۱۵ دستگاه از تولیدات این شرکت مربوط به اسفندماه ۱۴۰۰ است که در هم‌‌سنجی با سال قبل از آن افت ۶/ ۲۵درصدی نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، شرکت سایپا در سالی که گذشت ۳۹۷‌هزار و ۴۴۹ دستگاه خودرو تولید کرد که در مقایسه با سال ۹۹ کاهش ۵/ ۵ درصدی نشان می‌دهد.  این تولیدات مشتمل بر ۳۳۵‌هزار و ۶۷۳ دستگاه خودروی سواری (کاهش ۶‌درصدی)، ۶۰‌هزار و ۳۲۸ دستگاه وانت (کاهش ۱/ ۴ درصدی)، ۳۵۶ دستگاه ون (رشد ۳۵۶‌درصدی) و یک‌‌هزار و ۹۲ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (رشد ۵/ ۱۱۷درصدی) بوده است.  ۱۸‌هزار و ۷۵۹ دستگاه از این تولیدات در اسفندماه ۱۴۰۰ بوده که در مقایسه با اسفند ۹۹ کاهش ۴/ ۴۷درصدی داشته است.
انتهای پیام/

پژوهشیار