عضو مخالف استیضاح شهردار مطرح کرد: 

تعامل این نیست که نفر خودمان را شهردار نصب کند/ اصلی ترین مسأله استیضاح کنندگان عزل و نصب های شهردار است

1400/11/30 - 10:45 - کد خبر: 59196
احد صادقی

نصر: عضو شورای شهر تبریز گفت: اصلی ترین موضوع استیضاح عزل و نصب های شهردار است که برخی اعضا می‌گویند جز عملکرد شهردار است. تعامل این نیست که نفر خودمان را شهردار نصب کند. 

به گزارش نصر، "احد صادقی" در جلسه فوق العاده شورای شهر کلانشهر تبریز صبح امروز با موضوع بررسی طرح استیضاح شهردار، گفت: هیچ مدیر کاملی نداریم که بگوییم از لحظه آمدن بطور صد درصدی کار کرده و موفق شده است.
وی با اشاره به سخنان باغبان عضو موافق استیضاح شهردار گفت: ای کاش ارزیابی این مدت را آقای باغبان بصورت موردی اعلام می کردند.
وی افزود: زمانی که شورای ششم را تحویل گرفته ایم، بودجه ای که تحویل گرفته ایم وسط سال بوده است، در موضوع آسفالت ریزی 154 درصد در زمان آسفالت ریزی انجام شده است.
وی خبر داد: نزدیک به 6 میلیارد و سه برابر در منطقه 6 شهرداری تبریز آسفالت ریزی شده است.
وی ادامه داد: مدیریت های نمایشی و افتتاح های سال آخری را اگر ببینیم متاسفانه سه پروژه را به یک نفر داده اند.
صادقی گفت: اصلی ترین موضوع استیضاح عزل و نصب های شهردار است که برخی اعضا می‌گویند جز عملکرد شهردار است اگر چه خروجی آن می‌تواند عملکرد باشد، طرف بحث ما شهردار تبریز است، تعامل این نیست که نفر خودمان را شهردار نصب کند. 
وی ادامه داد: امیدوارم شهردار آینده بتواند در 7 ماه یک پل را تمام کند، ما عقد اخوت با آقای شهردار نداشته ایم و از کسی نترسیده ایم. 
وی در پایان گفت: در کمتر از 5 ماه نمی‌توان عملکرد شهردار را قضاوت کرد.
انتهای پیام/

پژوهشیار