خبر/

برگزاری مسابقات تکواندو انتخابی تیم آذربایجان‌شرقی

1400/08/15 - 14:22 - کد خبر: 53731
عکس

نصر: مسابقات تکواندو انتخابی تیم دختران آذربایجان‌شرقی در رده نوجوانان برگزار شد.

به گزارش نصر، مسابقات انتخابی ورود به اردوی تیم نوجوانان آذربایجان‌شرقی برای شرکت در مسابقات استعدادیابی کشور با حضور 68 تکواندوکار از شهرستان‌های‌(تبریز 47نفر، میانه 13نفر،عجب شیر‌ 3 نفر، سهند 3 نفر، بناب 2 نفر) ‌در خانه تکواندو استان برگزار گردید و نتایج بشرح زیر حاصل شد:
لازم به توضیح هست که نفرات اول و دوم و نفرات منتخب توسط کمیته فنی به اردوی تیم استان جهت تعین ترکیب نهایی تیم منتخب استان دعوت خواهند شد‌:

‌وزن اول (5نفر)
1‌- سمانه ابیضی (استادموسویان)
‌2- مائده نجفی (استادنافع)  
‌ 3- زهرانظرزاده(استادقهرمانی)
3‌- شقایق پورگلی (استادقهرمانی)

‌وزن دوم  (3نفر)
1‌- ثنا فتاحی(استادفنایی)
2‌- حنانه پوراسمعیل (استادسمیه پورعباس)
3‌- السانا فرجی(استادمحمودی)

‌وزن سوم (1نفر )
‌1- ندا صفرخانلو(استادباقری)

‌وزن چهارم (6نفر)

1‌- زهرا احمدی (استاد باقری)
‌2- گونای سلیمی (استاد مرادپور)
3‌- ثنا فرامرزی (استاد حیدری‌فرد)
3‌- زهرا فرهاد‌زاده(استاد پاشازاده)

‌وزن پنجم (10نفر)
‌1- آنیتا محمدیان (استادبیرامزاده)
2‌- سولماز افشاری(استاد سمانه پورعباس)
3‌- اسما آقاحسین‌پور (استادباقری)
3‌- آی‌سن شعبانی(استاد سمیه پورعباس)  

‌وزن ششم (11نفر)
‌1- عسل شهرادمهر (استاد موسویان)
2‌- هدیه باقری (استاد محمودی)
‌3- فاطمه عزتی (استاد محمودی)
3‌- آیناز فتحی(استاد فنایی)

وزن هفتم  (13نفر)

1‌- مائده عضدی(استاد سمیه پورعباس)
2‌- رعنا دیانت(استاد نافع)2-  
3‌- فائزه مکرمی(استاد رنجبر)
‌3- حدیث صفریان(استاد سمانه پورعباس)

‌وزن هشتم  (7نفر)
‌1- یاسمن رزمی(استاد میرغفاری)
2‌- پانیذ بهنام‌راد (استاد بیرامزاده)
3‌- زهرا صفرخانلو (استاد سمیه پورعباس)
3‌- دنیا صیامی(استاد حسین زاده)

‌وزن نهم (6نفر)
1‌- حدیث اسدی (استاد بیرامزاده)
2‌- فاطمه شبانی (استاد میرغفاری)
‌3- محدثه غلامی(استاد رضایی)
3‌- گلناز ابراهیم‌پور (استاد انعامی)

‌وزن دهم  (5نفر )
1‌- زهرا علی پسند (استاد باقری)
‌2- صنم جمالی (استاد پاشازاده)  
3‌- آی‌گل همتی (استاد انعامی)  
‌4- ستایش مرسلی(استاد محمودی)
انتهای پیام/

پژوهشیار