معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز:

تخلیه به‌موقع و گندزدایی باکس های زباله ضروری است

1400/06/12 - 20:57 - کد خبر: 50143
عکس

نصر: معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز بر شستشو و گندزدایی به‌موقع باکس های زباله سطح شهر تبریز تاکید کرد.

به گزارش نصر، محمدرضا قربانیان تبریزی با تاکید بر توجه ویژه به تخلیه به‌موقع باکس های زباله در سطح شهر، بر شستشو و گندزدایی باکس ها در مناطق دهگانه شهرداری تبریز تاکید کرد.
وی افزود: گاهی در برخی مناطق شهر گزارش هایی مبنی بر عدم تخلیه به موقع باکس های زباله گزارش می شود که ضرورت دارد همکاران ما در مناطق دهگانه نسبت به تخلیه به‌موقع و جلوگیری از انباشت زباله در باکس ها و همچنین محل استقرار باکسها در حوزه های کاری خود جلوگیری کنند.
معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز اظهار کرد: از شهروندان محترم انتظار می رود از رهاسازی کیسه های زباله در آبروها و مکان هایی غیر از باکس های زباله خودداری کنند و هرگونه مورد مربوط به تنظیف و پاکسازی معابر را به سامانه 137 گزارش کنند تا همکاران ما در اسرع وقت نسبت به رفع موضوع اقدام کنند.
انتهای پیام/

پژوهشیار