احمد افتخاری:

سرمایه گذاری شهری نیازمند اصلاح قوانین و حمایت های عملی است

1400/03/24 - 17:09 - کد خبر: 45657
احمد افتخاری

نصر: کارشناس مسایل شهری و اقتصاد شهری، تحقق و رونق اصل سرمایه گذاری شهری در تبریز را منوط به اصلاح قوانین و اعمال حمایت ها و سیاست های تشویقی در حوزه مدیریت شهری دانست.

به گزارش نصر، "احمد افتخاری" با اعلام این که شعار جذب و تحقق درآمدهای پایدار شهری جز از راه ورود و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری امکان پذیر نخواهد شد، خواستار برنامه ریزی و توجه جدی شورا و شهرداری به این موضوع در برنامه ریزی های شهری شد.
وی افزود: به دلیل پیچیدگی های موجود در ساختار اداری و سازمانی شهرداری از یک سو و ضعف و نقص قوانین حمایتی و تشویقی از سوی دیگر، موانع بسیاری بر سر راه جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و همین مشکلات باعث عدم رغبت و حتی فرار سرمایه گذاران شده است.
وی افزود: جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی راهکار عملی و مناسبی برای ایجاد و تحقق درآمدهای پایدار در مدیریت شهری به شمار می شود و مدیریت شهری تبریز باید به این ضرورت مهم توجه جدی داشته باشد..
افتخاری در خاتمه با تاکید بر این که باید بستر ها و زمینه های تحقق سرمایه گذاری از طریق شورای شهر فراهم شود، گفت: بهره گیری از افراد متخصص، اعمال سیاست های راهبردی در حوزه تقویت زیرساخت های اقتصاد شهری، ارایه تسهیلات و مشوق های سرمایه گذاری و شفاف سازی قوانین و مقررات خواهد توانست زمینه را برای ترغیب سرمایه گذاران فراهم نماید.
انتهای پیام/

پژوهشیار